Prestacions de suport educatiu

Definició 

Ajuts econòmics destinats a aquells alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals i programes de qualificació professional inicial que tenen necessitats específiques de suport educatiu. Hi ha tres tipologies:

  • Ajuts directes per a alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta (inclosos els alumnes afectats per TDAH que necessitin atenció educativa específica).
  • Subsidis per a necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
  • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut