Programa de termalisme social

Definició 

L'IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ofereix cada any la possibilitat de gaudir d'una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les taxes del balneari escollit.

Els serveis que s'inclouen són els d'allotjament i manutenció en règim de pensió completa, habitació doble, tractaments termals i pòlissa col·lectiva d'assegurança turística. En tot cas, el transport fins les estacions termals serà a càrrec dels beneficiaris.

La convocatòria de places i les dates per presentar sol·licituds es publiquen anualment en el BOE.

Requisits 
  • Ser pensionista de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa, o pel concepte de viduïtat o d'altres pensions, únicament quan el beneficiari hagi complert 60 anys.
  • No patir trastorns mentals greus ni malalties infecto-contagioses.
  • Gaudir d'autonomia personal.
  • Necessitar el tractament segons prescripció facultativa, sempre que no es tingui contraindicació mèdica.
  • Superar la puntuació segons el barem establert cada any.
Tràmits 

Cal presentar-se a les oficines de registre de la Delegació o subdelegació del Govern d'Espanya o a qualsevol oficina d'Afers Socials i Famílies, amb la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud (es pot descarregar de la pàgina web de l'IMSERSO)
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat mèdic que justifiqui la necessitat del tractament

També gestionen aquest programa les següents entitats:

  • PREDIF Av. Doctor García Tapia 129, local 5, 28030  Madrid
  • COCEMFE C/ Luis Cabrera nº 63, 08002 Madrid
Observacions 

També poden beneficiar-se d'aquests tractaments el cònjuge del pensionista o la seva parella de fet, tot i que aquesta no sigui pensionista.

Les sol·licituds es valoren tenint en compte els factors següents: grau de necessitat dels tractaments termals, situació econòmica dels sol·licitants, edat dels sol·licitants i el fet d'haver obtingut plaça en anys anteriors.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut