Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat

Definició 

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objectiu compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat. 

Aquest document va dirigit a persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària. 

És un servei de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut