Reserves individuals d’aparcament

Definició 

Són permisos d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles. Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

Requisits

 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular conductor
 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular no conductor i qualsevol d'aquests dos supòsits:
  • Tenir menys de 18 anys
  • Tenir més de 18 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 65%
Tràmits 

Es poden realitzar presencialment o per Internet. Per al tràmit presencial cal recollir la carpeta de sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà, emplenar la instància i la fitxa tècnica que son dins la carpeta i entregar-les a qualsevol registre de l'Ajuntament adjuntant la següent documentació:

 • Sol·licitants conductors
  • DNI
  • Targeta de permissibilitat d'aparcament de conductor del titular
  • Permís de circulació del vehicle
  • Acreditació de l'adreça de treball o estudis, si s'escau
 • Sol·licitants no conductors
  • DNI
  • Certificat de discapacitat en el qual hi consti que es supera el barem de mobilitat reduïda. En el cas dels majors de 18 anys ha de constar també el grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Permís de circulació del vehicle. Si la persona amb discapacitat no és la titular s'haurà de demostrar el parentesc i/o la convivència.
  • Fotocòpia de la targeta de permissibilitat d'aparcament de no conductor
Observacions 

La tinença d'una reserva d'estacionament és gratuïta.

El Districte col·locarà les senyals de reserva de l'espai. A la senyal constarà la matrícula del vehicle i, en cas de titulars no conductors, el senyal podrà contenir fins a dues matrícules.

La concessió de la reserva depèn de l'espai disponible al carrer i de les característiques de la zona.

Les baixes s'han de sol·licitar mitjançant instància.

Les modificacions s'han de sol·licitar mitjançant instància i adjuntant la documentació que acrediti la modificació (en el cas de vehicle nou, cal adjuntar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle).

El termini de validesa és d'un any.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut