Servei de Teleassistència

Definició 

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de l'usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Des del Centre d'Atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació (localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una Unitat Mòbil o activar altres serveis d'urgència com el 061, els Bombers, la Guàrdia Urbana, etc.).

El servei es pot sol·licitar també adaptat per a persones amb dificultats de comunicació.  Un dispositiu s’afegeix a l’aparell tradicional i permet a persones amb discapacitat auditiva o amb dificultats de la parla utilitzar la teleassistència garantint una comunicació adaptada a les seves necessitats. La necessitat d'adaptar el servei es valora individualment.

Es tracta d'un servei permanent que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any i  que té per finalitat ajudar a les persones grans, amb discapacitat i/o amb dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d'aïllament.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte telefònic continuat amb la persona usuària.

El servei de teleassistència s'ofereix a tots els domicilis disposin o no de telèfon fix.

Requisits 

La teleassistència pot ser sol·licitada per:

 • Persones iguals o majors de 75 anys
 • Persones majors d'edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència.
 • Persones majors d'edat i menors de 75 anys en altres situacions en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei

La teleassistència adaptada pot ser sol·licitada per persones amb dificultats de comunicació auditiva i/o de la parla com:

 • Sordesa lleugera, severa o profunda
 • Dificultats de parla produïdes per diferents causes, entre elles la paràlisi cerebral, un accident vascular cerebral, esclerosi múltiple, atàxies hereditàries, laringotomia...

En qualsevol cas, cal obligatòriament:

 • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona i viure-hi de forma permanent.
 • Gaudir de capacitat mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei.
 • Viure sol permanentment o durant gran part del dia o bé conviure acompanyat d'altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat avançada o discapacitat i/o dependència.
Tràmits 

Cal adreçar-se al Centre de Serveis Socials que correspon per domicili. Les persones majors d'edat i menors de 75 anys amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència, hauran de presentar la següent documentació:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).
 • Certificat de discapacitat on s'acrediti la superació de barem d'assistència de tercera persona i/o mobilitat reduïda.
 • Resolució del grau de dependència I, II o III, independentment del nivell.

En el cas de la teleassistència adaptada, un cop aprovada la sol·licitud els tècnics encarregats d’instal·lar el servei al domicili de l’usuari, faran una valoració de la necessitat de disposar d’aquesta adaptació, basant-se en l’informe mèdic de la persona i en les necessitats sociosanitàries detectades.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut