Serveis de respir: lleure

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos de lleure són programes de suport a les famílies de persones amb discapacitat (infants, joves i adults) que ofereixen les administracions i entitats en diverses modalitats per tal de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant un temps de descans i oferint un espai lúdic i socialitzador a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament de Barcelona centralitza aquest tipus de serveis al programa "Temps per tu", que entre d'altres col·lectius treballa amb infants, joves i adults amb discapacitat.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut