Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ofereix un llistat actualitzat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, com els bolquers per a majors de quatre anys o els productes per a la cura de la pell.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut