Valoració de la discapacitat

Definició 

És un servei de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, que es presta a través dels Centres d’Atenció a la Discapacitat (CAD) a través dels Equips de Valoració i Orientació (EVO), formats per professionals mèdics, psicòlegs i treballadors socials que realitzen el diagnòstic de la discapacitat.

Requisits 
  • Els serveis dels CAD s'adrecen a persones amb una discapacitat de tipus físic, intel·lectual, sensorial o per trastorn mental i residents a Catalunya.
  • En el cas de les persones estrangeres, han de reunir els requisits establerts per la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.
Tràmits 
  • Cal enviar sol·licitud al CAD que correspongui per edat i lloc de residència. També es pot sol·licitar a qualsevol de les Oficines d'Afers Socials i Famílies o per internet.
Observacions 

Un cop feta la valoració i reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% es pot demanar el Certificat Oficial de Reconeixement de la Discapacitat, document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat que indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (%). Es valoren les seqüeles de malalties permanents en relació amb l'afectació de les activitats de la vida diària. Aquest document dona dret a determinats ajuts com la targeta de permissivitat d'aparcament o la targeta per fer ús del servei de transport especial, entre d'altres.

Als CAD també es presten  serveis d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i als professionals que ho sol·liciten.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut