Altres accions de promoció de l'accessibilitat i la inclusió

 L’IMPD ofereix suport i assessorament a diverses àrees de l’Ajuntament
(urbanisme, mobilitat, cultura, esports, mercats, lleure...)
per tal que els serveis, la informació, els productes i els espais
siguin accessibles i facilitin la participació
de les persones amb discapacitat.

Pots consultar aquests serveis amb més detall a La Ciutat i les Persones

Comparteix aquest contingut