Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris

Ofereixen atenció a infants de 0 a 6 anys amb alteracions en el desenvolupament o amb risc de patir-ne, i a les seves famílies.

Aquests centres estan formats per equips de professionals especialistes en: psicologia, neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, treball social i psicomotricitat.

Els CDIAP presten un servei públic i gratuït.

Què ofereix?

 • Un diagnòstic dels diferents professionals sobre les alteracions del desenvolupament de l’infant.
 • Tractament terapèutic en funció de cada cas.
 • Acompanyament i suport a les famílies.
 • Orientació i suport tècnic als i a les professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social, que atenen l’infant.

Els CDIAP també cooperen amb altres serveis de la xarxa comunitària per prevenir i detectar els trastorns de desenvolupament i les situacions de risc en infants de fins a 6 anys.

Com contactar-hi?

Pots contactar-hi o demanar hora, a través d’aquestes vies:

CDIAP – EIPI Ciutat Vella:

 • Adreça electrònica: eipicv@bcn.cat
 • Telèfon: 932 564 685 (de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres)
 • Adreça: carrer Reina Amàlia, 33
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

CDIAP – EIPI Nou Barris:

 • Adreça electrònica: eipinb@bcn.cat
 • Telèfon: 932 564 700 (de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres)
 • Adreça: carrer Luz Casanova, 11
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

Comparteix aquest contingut