Història

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) acompanya les persones amb diversitat funcional des del 1979.

La nostra història, però, comença a finals del segle XVIII i es pot dividir en tres grans etapes:

1. Del 1799 al 1975: primeres experiències municipals d’atenció a les persones amb diversitat funcional

2. Del 1979 al 2009: consolidació de l’atenció municipal

3. Des del 2009 cap aquí: accessibilitat, inclusió i diversitat

Del 1799 al 1975: primeres experiències municipals d’atenció a les persones amb diversitat funcional

1799: l’Ajuntament de Barcelona obre una aula educativa per a infants sords al Saló de Cent.

És la primera experiència d’un servei escolar per a persones sordes a l’Estat espanyol.

1820: s’inaugura l’Escola Municipal de Cecs. 1843: s’inaugura l’Escola Municipal de Sordmuts.

1856: l’escola de Cecs i la de Sordmuts s’uneixen en una sola escola.

1910: l’escola s’amplia a persones amb discapacitat intel·lectual.

1917: l’escola es divideix en tres escoles per atendre les diverses necessitats, amb línies pedagògiques innovadores.

Després de la Guerra Civil, es manté l’educació dels infants amb discapacitat gràcies a la tasca feta per les tres escoles.

1950: es constitueixen moltes associacions privades de persones amb diversitat funcional i es creen els Patronats Municipals.

Del 1979 al 2009: consolidació de l’atenció municipal

1979: l’Ajuntament de Barcelona crea dos Patronats Municipals: el de Disminuïts Psíquics i el de Disminuïts Físics.

És la primera experiència destacada de participació de persones amb discapacitat a l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest és l’inici de l’actual IMPD, que ha anat evolucionant.

1982: s’aprova la Llei d’Integració Social de les Persones amb Discapacitat (LISMI)

Es creen comissions de treball, serveis i recursos per atendre les demandes i necessitats de les persones amb discapacitat.

1986: s’obre el Centre de Formació Professional Ocupacional Pont del Dragó per a joves amb discapacitat física greu.

És un centre pioner, especialitzat en disseny gràfic, audiovisuals i informàtica.

1989: els Patronats Municipals es fusionen i es crea l’IMPD.

Les persones amb discapacitat tenen participació directa en el Consell Rector per mitjà dels seus representants escollits cada 4 anys.

1992: se celebren els Jocs Paralímpics de Barcelona.

És la primera vegada que se celebren a la mateixa ciutat que els Jocs Olímpics i implica una gran aposta per l’accessibilitat urbanística i comunicativa que es consolida els anys següents

2004: la celebració del Fòrum de les Cultures a Barcelona impulsa l’accessibilitat comunicativa en els actes i serveis públics de la ciutat.

2009: els serveis municipals d’atenció ciutadana incorporen anells magnètics portàtils i servei d’interpretació en llengua de signes.

Des del 2009 cap aquí: accessibilitat, inclusió i diversitat

La inclusió, l’accessibilitat i la diversitat són els valors que guien la nostra acció per aconseguir la plena igualtat de drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

L’IMPD fomenta el treball en xarxa per donar solucions conjuntes i crear serveis innovadors, com ara:

> Servei d’Assistència Personal Barcelona

> Nou model d’atenció precoç en els CDIAP municipals

> Horts als terrats gestionats per persones amb discapacitat

> Cooperativa d’inclusió laboral de persones amb discapacitat que gestiona quioscos

> Aplicació de mòbil per millorar l’eficiència del transport porta a porta

> Banc del Moviment, xarxa solidària de productes de suport...

2016: l’Ajuntament signa la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per Nacions Unides el 2006 i, per tant, es compromet a seguir defensant els drets del col·lectiu.

2017: s’aprova el Pla d’Accessibilitat Universal per fer la ciutat 100 % inclusiva i accessible.

2021: el diagnòstic del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona rep el reconeixement de ‘millor acció local’ per part del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

Si vols saber-ne més sobre la història de l'IMPD, consulta aquest PDF.

Consulteu el llibre 'Barcelona, una ciutat per a tothom. 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat'.

Comparteix aquest contingut