Història

Els antecedents històrics de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a la integració social de les persones amb diversitat funcional es remunten a l’any 1799, quan va cedir provisionalment una part del Saló de Cent com a aula educativa per a infants sords. Després de diversos episodis de tancaments i reobertures, l’any 1843 es va obrir definitivament l’Escola Municipal de Sordmuts.

L’Ajuntament de Barcelona també va ser pioner en l’ensenyament a infants amb discapacitats visuals amb la creació de l’Escola Municipal de Ceca, el 1820. L’any 1856 ambdues escoles es van unir donant lloc a l’Escola Municipal de Cecs i Sordmuts, que l’any 1910 inclou a les persones amb discapacitat psíquica passant a anomenar-se Escola Municipal de Cecs, Sordmuts i Anormals.

L’any 1917 l’escola es divideix en tres escoles diferents per atendre per separat les diferents necessitats, i l’any 1925 les tres escoles se separen i s’instal·len a diferents llocs de la ciutat. A partir d’aquí, les escoles pateixen diverses modificacions i sorgeixen centres nous. A més, durant les dècades dels cinquanta als setanta sorgeixen nombroses associacions privades destinades a atendre les necessitats de les persones amb diversitat funcional. Es crea un important moviment associatiu i reivindicatiu de les persones amb discapacitat que desemboca en la creació a finals dels setanta de dos Patronats Municipals, de Disminuïts Psíquics i de Disminuïts Físics. L’any 1989 ambdós institucions es van fusionar creant l’Institut Municipal de Disminuïts, que el 1997 es va convertir en l’Institut Municipal de Persones amb Disminució, i el 2005 en l’actual Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

L’any 2014 vam complir, doncs, trenta-cinc anys de trajectòria al costat de les persones amb diversitat funcional de Barcelona.

Comparteix aquest contingut