Informació i tràmits. Servei d'Atenció al Públic (SAP)

El Servei d'Atenció al Públic manté l'atenció a les persones amb discapacitat i a les entitats que treballen en l’àmbit. Consulta les vies de contacte. Més informació

Ubicat a la seu de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (c/ València, 344, planta baixa), el Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD realitza els següents serveis:

  • Informació: atenció presencial i telefònica sobre recursos, ajuts i serveis a les persones amb diversitat funcional, les seves famílies, els professionals i les entitats del sector, i suport a les oficines d’atenció al ciutadà municipals en tot allò relacionat amb les persones amb discapacitat: tramitacions, recursos, etc.
  • Queixes i suggeriments: gestió i resposta de les queixes i suggeriments relatives a serveis que ofereix l'Institut que puguin arribar a través del telèfon 010, el telèfon 900 226 226, els webs municipals o instàncies degudament registrades.
  • Tràmits: tramitació de la targeta blanca del servei públic de transport especial, de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i de les subvencions per a l’impost de circulació de a vehicles que realitzen el transport habitual de persones amb diversitat funcional. Pel que fa a la targeta d’aparcament, recentment s’ha implementat un nou model de targeta que inclou un sistema antifrau i plastificat d’origen.

 

Comparteix aquest contingut