Missió i valors

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
treballa perquè Barcelona sigui una ciutat accessible i inclusiva
i perquè les persones amb diversitat funcional
hi puguin viure de manera autònoma.

Aquest és el nostre compromís i, per dur-lo a terme,
tenim el suport de les persones amb discapacitat
i les entitats de l’àmbit, que formen part del nostre Consell Rector.

Treballem units per incidir en tots els àmbits de l’acció municipal.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
recull els drets humans i les llibertats fonamentals
de les persones amb discapacitat.

L’IMPD es regeix per aquesta Convenció,
aprovada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2006
i signada per l’Estat espanyol el 2008.

L’Ajuntament de Barcelona la va signar el 2016,
de manera que es comprometia, un cop més, a treballar per a la inclusió,
l’accessibilitat i la diversitat funcional.

Per això, l’IMPD ofereix serveis, activitats i recursos amb les finalitats següents:

 • Fomentar, protegir i assegurar els drets i les llibertats
  de les persones amb discapacitat.
 • Garantir que les persones amb discapacitat:
  siguin independents,
  estiguin incloses a la comunitat,
  siguin tractades amb respecte, i
  prenguin decisions de manera lliure i informada.
 • Assegurar que l’entorn, el transport, la informació,
  els serveis i els equipaments són accessibles.
 • Eliminar els obstacles i les barreres en tots els àmbits
  de la societat: la política, l’economia, la cultura, etcètera.

Els nostres valors són els següents:

 • Inclusió i igualtat de drets.
  Les persones amb discapacitat tenen dret a participar
  en tots els àmbits de la societat.
  Per tant, les polítiques públiques han de vetllar
  perquè tinguin els mateixos drets i oportunitats que tothom.
 • Accessibilitat.
  Apostem per una ciutat on tots els espais, els equipaments,
  les activitats i els serveis siguin accessibles.
  Vetllem per eliminar les barreres arquitectòniques
  i per avançar en la millora de l’accessibilitat a la comunicació
  perquè sigui fàcil de llegir i comprendre.
 • Vida independent.
  Les persones amb discapacitat tenen dret
  a decidir com volen viure. Per això, els facilitem alternatives
  perquè puguin estudiar, treballar, accedir a un habitatge
  o divertir-se de la manera més autònoma possible.
 • Diversitat.
  Afavorim la diversitat per reconèixer i valorar les diferències
  de cada persona. Totes les persones tenim els mateixos
  drets i oportunitats, i ningú no ha de patir discriminació.
 • Compromís.
  Volem assolir la integració total de les persones
  amb discapacitat dins la ciutat.
 • Transversalitat.
  Oferim serveis directes a la ciutadania
  i assessorem els departaments municipals
  perquè tinguin en compte les necessitats
  de les persones amb diversitat funcional.
 • Creativitat i coneixement.
  Coneixem la realitat i els problemes
  de les persones amb discapacitat.
  Unim la recerca, la investigació i la creativitat
  per donar respostes a les seves necessitats.

 

 

Valors escrits en diferents colors sobre fons blanc: Creativitat, inclusió, accessibilitat, vida independent, innovació, coneixement, garantia de drets, diversitat, compromís, transversalitat

Comparteix aquest contingut