Planificació, recerca i participació a xarxes institucionals. Departament de Planificació i Avaluació

L'objectiu del Departament de Planificació i Avaluació de l'IMPD és conèixer la realitat de les persones amb diversitat funcional que viuen a la ciutat de Barcelona i elaborar propostes d'actuació a mig i llarg termini. També fa el disseny de nous serveis i projectes i analitza els serveis actuals de l'IMPD.

En el camp de la investigació, es realitzen estudis de coneixement de la realitat, es planifiquen i dissenyen projectes de actuació i es fa seguiment i avaluació dels serveis en el marc d'un procés d'innovació i millora contínua.

Pel que fa als estudis, recentment s'han analitzat els serveis d'assistent personal i d'inserció laboral a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins aplicant la metodologia SROI (Social Return on Investment), un sistema novedós que permet valorar els serveis tenint en compte factors d'impacte social i econòmic.

Amb anterioritat també es van realitzar estudis sobre millores en l'atenció social a les persones amb trastorn mental, sobre el greuge econòmic de les persones amb discapacitat i sobre l'impacte de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a Barcelona.

A més, des de l'IMPD es gestiona la participació de la ciutat de Barcelona com a ciutat membre a diverses xarxes europees que treballen per a les persones amb diversitat funcional:

Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom. És un òrgan que recull i difon informació sobre les ciutats en matèria d'accessibilitat, recopila indicadors i dona a conèixer bones pràctiques. Al mateix temps, promou l'intercanvi d'experiències d'àmbit local i potencia la participació i el treball conjunt entre administracions locals i entitats. Es poden adherir a l'Observatori ajuntaments, agrupacions de municipis, mancomunitats, entitats col·laboradores, universitats, organitzacions de persones amb discapacitat i organitzacions de professionals .

Grup Barrier-free city for all de la xarxa de ciutats europees Eurocities. Barcelona, a través de l’IMPD, forma part d’aquest grup de ciutats interessades en l'accessibilitat que anualment es reuneixen per compartir experiències i enriquir-se mútuament. El grup coopera amb la Comissió Europea en la implementació d'estratègies europees davant la diversitat funcional. Eurocities és una aliança formada per més de 140 ciutats europees unides per l'interès de compartir coneixement i experiència i promoure la participació del món local en la construcció europea.

Comparteix aquest contingut