Presentació

L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb la inclusió social de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, entre les seves prioritats destaca la garantia de l’accessibilitat universal, entesa com una condició indispensable per garantir l’autonomia, la no discriminació i la igualtat de totes les persones.

Els entorns accessibles són aquells que garanteixen les condicions que ha de complir el medi que ens envolta (edificis, espais, serveis, transports, processos, instruments, dispositius, etc. ) per permetre que totes les persones amb discapacitat puguin fer-ne ús i gaudir-ne de forma autònoma, afavorint la seva qualitat de vida i la seva participació social. A més, suposen un benefici per al conjunt de la societat atès que totes les persones poden esdevenir al llarg de la seva vida beneficiàries de les mesures d’accessibilitat.

L’instrument que vetlla perquè l’accessibilitat universal estigui garantida a la nostra ciutat és l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), que des de fa més de 40 anys  treballa per la inclusió de les persones amb diversitat funcional des de la perspectiva de la vida independent i la garantia de drets.

L’IMPD treballa de forma transversal amb tota l’organització municipal, impulsant polítiques públiques amb la participació de les entitats de la ciutat que treballen en els àmbits de la discapacitat física, auditiva, visual, intel·lectual i per trastorn mental.

Barcelona vol continuar sent capdavantera en la defensa de les drets de les persones amb discapacitat i per això continuarà treballant perquè la  ciutat  i els serveis municipals siguin accessibles per a tothom

 

Comparteix aquest contingut