Programa de Vida Independent

Facilita mitjans perquè les persones amb discapacitat puguin viure de la manera més autònoma possible i decidir on i amb qui volen viure.

Ofereix la possibilitat de viure fora de centres residencials o del càrrec dels familiars, respectant les necessitats i preferències de la persona.

Què ofereix?

Servei d’Assistència Personal

Facilita a les persones amb discapacitat i en situació de dependència un assistent o assistenta personal per a les activitats diàries.

D’aquesta manera, poden viure de manera independent i inclusiva en la comunitat.

Sistemes de vida alternatius a les institucions residencials:

Pisos d’aprenentatge per a una vida independent

És un projecte pilot que ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual una primera experiència de convivència fora del domicili familiar.

Un equip de professionals les prepara i les forma per viure de manera autònoma i independent.

És un projecte impulsat per l’IMPD amb el Districte de les Corts, la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Les Corts i la Coordinadora pro Persones amb Discapacitat de Les Corts.

Habitatges domotitzats per a persones amb mobilitat reduïda

Són sis habitatges a la Vila Olímpican on viuen nou persones amb mobilitat reduïda.

L’ús combinat de les noves tecnologies i dels serveis d’assistència personal permet que persones amb gran discapacitat visquin soles.

Habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual:

Pis amb suport on viuen persones amb discapacitat intel·lectual, ateses per professionals de l’assistència personal.

Potencia les aptituds, competències i habilitats i desenvolupa la seva autonomia a l’hora de gestionar la llar i de relacionar-se amb el veïnat i la comunitat.

Programa 'Connectats' per a persones sordcegues

Són tres habitatges de protecció oficial en un mateix edifici.

Un d’ells està ocupat per l’assistent/a personal i mediador/a per tal de facilitar la vida independent de persones amb sordceguesa.

És una alternativa als centres residencials o pisos compartits, pionera a l’Estat espanyol i promoguda per l’IMPD i l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT).

Subvencions 'La Meva Llar'

Són ajuts per millorar l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges.

L’objectiu és facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de manera segura i autònoma en els seus domicilis.

Més informació aquí

Comparteix aquest contingut