Recerca i relacions exteriors

Planificació, avaluació i recerca

Un dels objectius de l'IMPD és conèixer la realitat de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona i elaborar propostes d'actuació a mig i llarg termini. També analitza els serveis  per adaptar-los a les necessitats emergents i crea nous serveis i dissenya nous projectes. 

En el camp de la recerca, analitza la realitat i les necessitats de les persones amb diversitat funcional i promou la difusió del coneixement entre la ciutadania i les entitats del sector de la discapacitat i, a un nivell més tècnic, entre els i les professionals.  

L’acció de planificació i avaluació se centra en projectes d’especial complexitat, com el Pla d’Accessibilitat Universal Barcelona, així com en el seguiment i avaluació de les activitats pròpies i l’elaboració d’indicadors i informes amb voluntat d’innovació, transparència i millora contínua. També promou la consideració de la inclusió, l’accessibilitat i les discapacitats en plans i programes transversals de l’Ajuntament.

Relacions exteriors i cooperació 

En l’àmbit internacional, col·labora amb altres ciutats europees mitjançant l'intercanvi d’experiències i la internacionalització d’un model de ciutat inclusiu i respectuós amb les persones amb diversitat funcional, compartint estratègies i coneixements. Destaca la participació al grup de treball d’Eurocities “Barrier-free cities for all”, un espai que permet l’enriquiment mutu i la cooperació amb actors de l’àmbit europeu.

També cal mencionar l'acord de col·laboració entre Amman i Barcelona en matèria d'accessibilitat. Des de fa sis anys, l'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), i de la mà de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, treballa per ajudar ciutats com Amman a millorar l'accessibilitat en la seva planificació urbanística i el seu disseny urbà. L'IMPD aporta la seva expertesa tècnica en accessibilitat per tal que la inclusió formi part de l'ADN de la capital jordana. A més, aquest acord reforça els llaços entre pobles i aconsegueix millors condicions de vida per als habitants més vulnerables.

Comparteix aquest contingut