Recerca i relacions exteriors

Planificació, avaluació i recerca

Un dels objectius de l'IMPD és conèixer la realitat de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona i elaborar propostes d'actuació a mig i llarg termini. També analitza els serveis  per adaptar-los a les necessitats emergents i crea nous serveis i dissenya nous projectes. 

En el camp de la recerca, analitza la realitat i les necessitats de les persones amb diversitat funcional i promou la difusió del coneixement entre la ciutadania i les entitats del sector de la discapacitat i, a un nivell més tècnic, entre els i les professionals.  

L’acció de planificació i avaluació se centra en projectes d’especial complexitat, com el Pla d’Accessibilitat Universal Barcelona, així com en el seguiment i avaluació de les activitats pròpies i l’elaboració d’indicadors i informes amb voluntat d’innovació, transparència i millora contínua. També promou la consideració de la inclusió, l’accessibilitat i les discapacitats en plans i programes transversals de l’Ajuntament.

Pla d'Accessibilitat Universal Barcelona

És una eina de treball que inclou el diagnòstic, el disseny de solucions i la planificació de mesures per a la millora de l'accessibilitat. 

El Pla, que s'està desenvolupant des del 2017 arrel de l'aprovació de la Mesura de Govern, consta de tres fases: 

  • La diagnosi de l'estat d'accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d'ús públic, els transports i la via pública.
  • La proposta de solucions tipus per garantir la igualtat d'accés a serveis, transport i via pública. 
  • La planificació de les actuacions necessàries per donar compliment als objectius del Pla.  

En la fase de diagnòstic, junt a diferents equips tècnics, hi han participat 60 persones, la majoria d’elles amb discapacitat a través de plans municipals d’ocupació. Des del 2017 han valorat parades i estacions de transport públic, així com serveis de salut, culturals, socials, esportius i la via pública de 25 barris de Barcelona.

Per més informació sobre el Pla d'Accessibilitat Universal 2018-2026, podeu enviar un missatge al correu electrònic: paub@bcn.cat

Projecció exterior i coorperació 

En l’àmbit internacional, col·labora amb altres ciutats europees mitjançant l'intercanvi d’experiències i la internacionalització d’un model de ciutat inclusiu i respectuós amb les persones amb diversitat funcional, compartint estratègies i coneixements. Destaca la participació al grup de treball d’Eurocities “Barrier-free cities for all”, un espai que permet l’enriquiment mutu i la cooperació amb actors de l’àmbit europeu.

 

Exemplars de la publicació del Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona

Comparteix aquest contingut