Suport econòmic a entitats. Programa de subvencions

L’IMPD compta amb diverses línies de suport a les entitats, oferint assessorament tècnic, subvencions, recursos o col·laboracions puntuals.

Anualment s’estableixen convocatòries de subvencions destinades a projectes concrets d’entitats degudament justificats a nivell de ciutat i de districte. En aquestes convocatòries l’IMPD participa dins la valoració en el cas d’entitats de persones amb diversitat funcional.  A més, l’IMPD compta amb una línia pròpia de subvencions per a aquells projectes singulars que mereixen un suport econòmic.

Les entitats que ho requereixin poden sol·licitar també assessorament tècnic i suport econòmic per a projectes o esdeveniments puntuals de projecció a nivell de ciutat, com el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Comparteix aquest contingut