Temps per a tu: activitats de lleure per a persones amb discapacitat

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. Ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. Són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

Com contactar-hi?

L'adreça electrònica del servei és tempsperatu@bcn.cat

Podeu consultar els dies, els horaris i els espais de les activitats segons la franja d'edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar: 

Podeu  consultar els requisits i fer el tràmit de sol·licitud des de l'Oficina Virtual de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Banner Temps Per a Tu: Activitats de lleure per a persones amb discapacitat.

Comparteix aquest contingut