Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció Precoç

 Aliança de professionals i entitats per millorar l’atenció
als menors més vulnerables.

 Aplega els 11 centres de desenvolupament infantil
i atenció precoç (CDIAP) de la ciutat, públics i privats,
i altres entitats col·laboradores.

Què fem?

 • Aportar recursos als CDIAP per millorar la qualitat del serveis.
 • Impulsar la gestió conjunta de serveis i programes de ciutat.
 • Assessorar i formar els professionals dels CDIAP de la Xarxa.
 • Posar en contacte els CDIAP amb altres serveis públics
  d’atenció a la primera infància de la ciutat per tal de:
 • promoure l’atenció integral dels infants,
 • millorar la prevenció i detecció precoç dels trastorns.
 • Investigar i cooperar i donar suport mutu
  en metodologies d’intervenció i d’avaluació.

Comparteix aquest contingut