Xarxa Barcelona per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció Precoç

Aliança de professionals i entitats per millorar l’atenció als menors més vulnerables.

Aplega els 11 centres de desenvolupament infantili atenció precoç (CDIAP) de la ciutat, públics i privats, i altres entitats col·laboradores.

Què fem?

  • Aportar recursos als CDIAP per millorar la qualitat del serveis.
  • Impulsar la gestió conjunta de serveis i programes de ciutat.
  • Assessorar i formar els professionals dels CDIAP de la Xarxa.
  • Posar en contacte els CDIAP amb altres serveis públics d’atenció a la primera infància de la ciutat per tal de promoure l’atenció integral dels infants i millorar la prevenció i detecció precoç dels trastorns.
  • Investigar i cooperar i donar suport mutu en metodologies d’intervenció i d’avaluació.

Comparteix aquest contingut