Lleis i normatives

La gran majoria de normatives que regulen aspectes relacionats amb aquest tema són d'àmbit autonòmic, tot i que també hi ha lleis a nivell estatal.

Trobareu la normativa ordenada per temàtica i cronològicament, de la més recent a la més antiga.

Drets

Accessibilitat

Serveis socials

Reconeixement de la discapacitat

Prestacions econòmiques

Residències

Centres ocupacionals

Habitatges amb serveis comuns

Atenció precoç

Aparcament

Entitats

Comparteix aquest contingut