"Adaptant-nos a casa"; amb poc es guanya molt

"Adaptant-nos a casa"; amb poc es guanya molt

19/06/2017 - 18:37

El projecte “Adaptant-nos a casa” es va plantejar com a prova pilot per atendre persones menors de 65 anys amb una discapacitat adquirida que tornaven a casa després d’un ingrés en un centre sanitari.

Al mateix temps, es volia demostrar que si es facilitava l’adaptació funcional de la llar i la formació necessària per abordar la nova situació, s’aconseguiria l’objectiu desitjat de promoure l’autonomia i la seguretat de la persona en el domicili i reduir la sobrecàrrega dels seus cuidadors i cuidadores.

El projecte es va implementar el 2014-2015 i la seva fase d’avaluació el 2016. La prova pilot va anar acompanyada d’un estudi desenvolupat per l’equip de l’Institut de Recerca d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, dirigit per doctora Mercedes Ayuso.

Es van recollir dades d’un total de 18 situacions ateses i se’n van obtenir resultats molt positius. En relació al rendiment econòmic, l’estudi va demostrar un estalvi de 3,95 € per euro invertit. Aquest estalvi fa referència a la quantitat de diners que es deixaven d’invertir en hores d’atenció personal pel fet de gaudir de les ajudes del programa. En 5 anys, es calcula que l’estalvi seria d’un total d’uns 18.000 euros per persona beneficiària.

Pel que fa als guanys socials del projecte, l’estudi deixava ben palesa la millora en el nivell d’autonomia personal i d’autoestima de les persones beneficiàries del programa, així com dels seus cuidadors i cuidadores.

Després d’un anàlisi dels costos i els beneficis del projecte pilot “Adaptant-nos a casa”, podem afirmar que intervencions com aquesta, que prioritzen la vida independent de la persona en el seu domicili i la seva atenció personalitzada, són una opció viable i molt rendible a tots nivells.

La prova pilot va ser un projecte de col·laboració entre el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Associació per la Vida Independent i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per promoure que les persones de menys de 65 anys amb una discapacitat adquirida i que es troben ingressades en un centre sanitari, al tornar a casa,  hi puguin viure amb la màxima autonomia, accessibilitat i seguretat possibles.

El projecte ha permès visibilitzar la importància del treball transversal entre el sistema sanitari i els serveis socials per promoure la vida independent de les persones amb discapacitat per millorar la seva qualitat de vida i les persones del seu entorn. Aquesta mirada ha estat incorporada en noves accions:

  • El projecte pilot “Pla de retorn al domicili per a pacients amb ictus – Atenció integrada social i sanitària per a pacients amb ictus i malaltia vascular cerebral” impulsat des del Consorci Sanitari de Barcelona i el  Departament de Serveis Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
  • S’està treballant per incorporar l’adaptació funcional de la llar des dels 0 als 64 anys com un servei del catàleg de la xarxa de Serveis Socials Municipal,  a partir del projecte d’Adaptació Funcional de la Llar per a Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.

Comparteix aquest contingut