Barcelona engega un nou model pel Servei Municipal d'Assistència Personal

Barcelona engega un nou model pel Servei Municipal d'Assistència Personal

08/04/2019 - 12:00

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb data 29 de març el Model del Servei d'Assistència Personal gestionat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el Servei Municipal d’Assistència Personal amb caràcter experimental l’any 2006, i el passat 29 de març la Presidenta de l’IMPD i Tinenta d’Alcaldia, Sra. Laia Ortiz Castellví, va aprovar el Model del Servei d’Assistència Personal de Barcelona (SAP-BCN) que ha començat a implementar-se en data de l’1 d’abril.

El Servei Municiapal d’Assistència Personal proporciona a les persones amb discapacitat i en situació de dependència, el suport d’un/a assistent personal necessari per a la realització de les activitats de la vida diària i d’inclusió en la comunitat.

La persona beneficiària és qui decideix les activitats a realitzar, quan es fan, qui les fa  i la manera de dur-les a terme. L’objectiu és facilitar a la persones la realització d’un projecte de vida independent en tots els àmbits vitals: relacions socials i familiars, funció parental, educació, formació, treball, salut, participació ciutadana, política, cultura, oci, esport, activitats lúdiques, entre d’altres.

El nou Model és fruït d’un consens, iniciat el 2017, en el que han tingut veu totes les parts implicades, incorporant les aportacions des de tres mirades diferents i complementàries:

  • La mirada tècnica i de gestió de l’administració (IMPD) i de les entitats (ECOM, OVI, APSOCECAT, Fundació Pere Mitjans , DINCAT i Fundació Social Sant Pere Claver).
  • La  mirada de les persones beneficiàries del servei.
  • La mirada dels i de les assistents personals que presten el servei.

Aquest Model reflecteix el compromís polític i gerencial de donar tots els passos necessaris per garantir un creixement progressiu del pressupost destinat a aquest servei fins assolir la seva plena implementació, i per dotar-se d’una fórmula jurídica que possibiliti la plena garantia d’aquest dret.

Totes les persones amb discapacitat, amb independència de la tipologia de la seva discapacitat, del seu grau d’afectació i de la seva edat tenen dret a viure de manera independent i a ser incloses en la comunitat, tal com diu l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 2006).

Comparteix aquest contingut