Coneixes la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI)?

Coneixes la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI)?

04/02/2019 - 09:21

El 29 de gener de 2019 es va constituir la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) dins l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Què és la XAVI?

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent és una xarxa d’acció públic-privada dins l’Acord Ciutadà que treballa conjuntament la garantia dels drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona.

Qui en forma part?

En aquests moments en formen part 67 entitats i alguns professionals de diferents departaments de l’Ajuntament, així com algunes persones a títol individual.

La XAVI està oberta a l’adhesió d’altres entitats, professionals i persones.

Com s’organitza?

En aquests moments, hi ha organitzats quatre grups de treball que treballen sobre aquests eixos temàtics:  l’Accessibilitat, Habitatge de Vida Independent, Suport a famílies i Oci Inclusiu.

La XAVI està oberta a treballar altres temes que puguin ser d’interès i que vagin en consonància amb les prioritats i els valors de la Xarxa.

Un consell impulsor serà escollit democràticament per les persones membres de la Xarxa i tindrà funcions de representació de la Xarxa dins l’Acord Ciutadà i de coordinació.

Quins són la seva finalitat i els seus valors?

La finalitat d’aquesta xarxa és promoure la transformació de la ciutat, eliminant barreres culturals i socials, per tal que les persones amb diversitat funcional puguin viure en igualtat de condicions i amb plena inclusió, garantint així els seus drets.

Els seus valors són:

-Inclusió

-Compromís

-Corresponsabilitat

-Diversitat

-Diàleg

-Pensament Crític

 Quins són els seus objectius?

  • Promoure campanyes i accions de difusió dirigides a conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones amb diversitat funcional i la necessitat de garantir els seus drets
  • Elaborar plans d’acció que suposin un avanç en el compliment a la ciutat de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya
  • Fer projectes i accions per defensar la participació activa i el lideratge de les persones amb diversitat funcional, així com la capacitat d’influència davant les decisions polítiques.
  • Fomentar espais de debat crític i d’intercanvi de visions i de coneixements per anar avançant en el disseny consensuat de polítiques, projectes i accions.
  • Definir un pla de transició a un model comunitari d’atenció a les persones amb diversitat funcional que aposti per la vida independent i respecti la capacitat decisòria
  • Recollir les demandes i propostes del col·lectiu de persones amb diversitat funcional i establir les prioritats per traslladar-les als organismes públics competents.
  • Augmentar la participació d’entitats i de ciutadans en primera persona i facilitar-los la participació.
  • Buscar col·laboracions amb persones, col·lectius i agents socials que aportin la seva visió sobre l’àmbit i, alhora, incorporin la mirada de l’accessibilitat i la inclusió.

 

Comparteix aquest contingut