Convocatòria de 50 places de feina per a persones amb discapacitat en el marc del Pla d'ocupació Diversem

Convocatòria de 50 places de feina per a persones amb discapacitat en el marc del Pla d'ocupació Diversem

05/10/2020 - 15:43

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) obre la convocatòria de 50 places per a persones treballadores, amb discapacitat i/o trastorn de salut mental que es contractaran de manera esglaonada, per col·laborar en la revisió de l'accessibilitat de les àrees de joc infantil de la ciutat de Barcelona.

Les dades s’incorporaran al Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona, així com la seva recollida permetrà promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Les persones seleccionades seran contractades durant 6 mesos (exceptuant els tècnics que coordinaran el projecte que seran contractats durant 7 mesos) per a la realització dels projectes que s’especifiquen en les bases de la convocatòria.

Les contractacions seran efectives a partir del mes de novembre del 2020.

REQUISITS
Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits generals següents:

  • Disposar del reconeixement del grau de discapacitat, o incapacitació permanent, o bé de reconeixement mèdic d’un trastorn de salut mental que no impossibiliti el seu accés al mercat ordinari de treball.
  • Situació d’atur en recerca de feina demostrada mitjançant inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social.
  • Acceptar l’assistència a formació i tutories, durant el període de contractació, proposades per l’IMPD.

I els requisits específics següents:

  • Tècnic/a Auxiliar: Batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà, cicle formatiu de grau superior, o formació universitària. Serà prioritzada la formació en la família ‘Edificació i Obra civil’.
  • Ajudant: Graduat escolar, graduat en ESO o cicle formatiu de grau mitjà/FP1.
  • ​Disposar del reconeixement del grau de discapacitat, o incapacitació permanent. O bé de reconeixement mèdic d’un trastorn de salut mental.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
​Les persones interessades poden presentar la sol·licituds fins el 30 d’octubre omplint la sol·licitud de participació que poden trobar a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

La presentació de sol·licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica.

Per més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb:

  • L’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD a través del correu electrònic ealocupacio@bcn.cat o del telèfon 934 132 839 (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h)
  • El Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD a través del correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 934 132 775 (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h)​

Per a més detalls, consulteu les Bases i Convocatòria del Pla d’Ocupació 2020 – Pla Diversem

Comparteix aquest contingut