El Govern proposa destinar 96 milions a polítiques socials modificant el pressupost

El Govern proposa destinar 96 milions a polítiques socials modificant el pressupost

18/09/2015 - 08:00

La Comissió de Govern ha fet el primer pas per modificar el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per aquest exercici, el del 2015. Permetria disposar de 96 milions d’euros per invertir-los en polítiques socials i de millora dels equipaments i l’espai públic.

La proposta inclou una sèrie d’actuacions que s’executaran durant el que queda d’any per donar resposta a necessitats socials prioritàries de la ciutadania i permetrien alhora seguir tancant l’any amb superàvit.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello ha explicat que “la intenció del Govern és fer un gir social en la política pressupostària de l’Ajuntament, tot mantenint la solvència econòmica municipal i el superàvit previt”.

Aquesta modificació pressupostària està destinada bàsicament a tres prioritats:fer front a necessitats urgents de la ciutadania, reduir desigualtats i fomentar l’ocupació i l’economia social i cooperativa.

Gerardo Pisarello ha explicat que “no es gasta el que no tenim, sinó que es tracta d’administrar bé. Que els diners no es quedin dins dels calaixos. En una ciutat com Barcelona no s’entendria que aquests diners quedin improductius”.

Ajuts a la rehabilitació i al lloguer

Si tira endavant aqueta modificació pressupostària preveu destinar 12,7 milions per ampliar els ajuts a la rehabilitació i al lloguer o posar en marxa la nova política per afavorir la rehabilitació d’edificis. Per exemple en el cas de Ciutat Vella, la proposta inclou la rehabilitació de l’edifici del carrer Duran i Bas, 16; de la Plaça Sant Pere, 14, entre altres pisos i locals municipals.

Mesures socials i atenció a la infància

Es permetrà invertir un paquet de més de 29 milions en mesures socials com l’ampliació del fons d’infància, del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i els àpats socials o de les beques menjador. Es posarà en marxa una nova partida per a l’ajut a la compra de llibres, material didàctic i informàtic.

També s’inclou  una partida de 4 milions per destinar a les obres d’ampliació l’Hospital del Mar.

Impuls a l’ocupació, l’economia productiva i renovació d’equipaments

Es destinaran 3 milions en ampliar el Pla d’Ocupació 2015 i dissenyar un pla de xoc per impulsar iniciatives d’economia cooperativa.

5’7 milions aniran a parar a millorar equipaments esportius com el Centre Esportiu Municipal Can Dragó o el de la Marbella, i a actuacions de millora a centres cívics.

Millores urbanístiques

Una art important d’aquesta partida, prop de 41 milions, seran per millorar l’espai públic: manteniment de carrers, parcs i places com la millora del ferm, les voreres, les noves urbanitzacions i la millora de serveis com l’enllumenat o el clavegueram.

En aquest capítol s’inclouen les expropiacions i compres d’edificis que es destinaran a acollir nous equipaments, com l’edifici del passeig Borbó 44-45 o el del passeig Torras i Bages, 139.

Finalment es destinaran 4,3 milions per a serveis generals del Consistori per garantir-ne el funcionament.

Tràmit per a la modificació del pressupost

Amb l’aprovació feta per la Comissió de Govern, comença el tràmit de la modificació de pressupost, que serà sotmès després a la Comissió de Plenari d’Hisenda i Economia del mes de setembre, i al Consell Plenari Municipal, a l’octubre.

Comparteix aquest contingut