Engeguen els 3 grups de la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent

Engeguen els 3 grups de la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent

25/04/2022 - 11:13

La XAVI és una xarxa d’acció publicoprivada que treballa per garantir els drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona. En formen part més de 65 entitats.

Aquesta setmana, els 3 grups de treball de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI), han arrancat els seus corresponents projectes. Es celebraran reunions plenàries presencials i/o virtuals cada 3 setmanes aproximadament i comissions puntuals per desenvolupar tasques concretes.

Projecte 1: Generació d’oportunitats d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat

Sorgeix de la necessitat d’incrementar l’habitatge públic disponible per al col·lectiu de persones amb discapacitat. Els seus objectius són:

  • Elaborar un full de ruta sobre com les entitats de la XAVI poden accedir a les promocions d’habitatge per a persones amb discapacitat.
  • Col·laborar amb els agents de foment del cooperativisme d’habitatge inclusiu per tal que tinguin en compte les necessitats de les persones amb discapacitat en el marc dels seus projectes i elaborar un document proposta de mesures a incloure en els projectes d’habitatge cooperatiu inclusiu.

En aquest projecte d’habitatge hi participen 29 entitats de la XAVI, juntament amb l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, dos tècnics de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci de l’Habitatge i el Consorci de Serveis Socials.

Projecte 2: Generació d’informació, coneixement i procediments en relació a la reforma del Codi Civil

Se centra a resoldre la manca d’informació de persones i  famílies a qui afecta la reforma del codi civil i de procediments interns per les entitats de la XAVI per poder prestar un acompanyament adequat.

Els objectius d’aquest grup de treball són:

  • Revisar i actualitzar les guies informatives sobre els canvis i les conseqüències de la reforma del codi civil per a les persones amb discapacitat, les famílies i les entitats.
  • Generar coneixement i procediments compartits entre les entitats de la XAVI per oferir un acompanyament i orientació adequada a les persones i les famílies en relació amb la reforma.

D’aquest projecte s’espera obtenir 3 guies específiques i un document metodològic d’acompanyament per part de les entitats i guia de recursos existents. Hi participen 11 entitats, un tècnic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci de Serveis Socials i entitats tutelars.

Projecte 3: Identificació de bones pràctiques i diagnosi de l’accessibilitat inclusiva a teatres i cinemes

Aquest tercer projecte vol trencar les barreres d’accessibilitat funcional i econòmiques a l’accés a cinemes i teatres. Les propostes concretes de treball són:

  • Elaborar un llistat de mesures mínimes que han de complir els espais d’oci per tal de ser inclusius (teatres, cinemes, festivals, etc).
  • Identificar i mapejar els projectes i espais d’oci que compleixen amb les mesures mínimes descrites.
  • Realitzar una diagnosi sobre l’estat de situació de l’accessibilitat a teatres i cinemes de Barcelona.

Els agents participants en aquest projecte són 16 entitats de la XAVI, juntament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, la Patronal de Cinemes i Teatres, una tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Apropa Cultura.

Què és la XAVI?

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent és una xarxa d’acció publicoprivada dins l’Acord Ciutadà que treballa per garantir els drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona.

En aquests moments en formen part més de 65 entitats i alguns professionals de diferents departaments de l’Ajuntament, així com algunes persones a títol individual.

Comparteix aquest contingut