La Paula, la Ruth i el Roger tenen dret a una vida independent

La Paula, la Ruth i el Roger tenen dret a una vida independent

28/11/2020 - 17:35

Barcelona aprofita la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, per reivindicar els seus drets en tots els àmbits de la vida, posant el focus en el dret a viure de manera independent i a ser inclòs/a a la comunitat. 

Volem conscienciar a la ciutadania de la importància de seguir treballant perquè les persones amb discapacitat assoleixin aquest dret  plenament i en igualtat de condicions i fer palès el camí que encara queda per recórrer.

En la mesura que garantim el dret de les persones amb discapacitat a desenvolupar i gaudir del seu propi projecte vital de forma lliure i autònoma, anem avançant en l’objectiu últim que pretén assolir l’Agenda de Desenvolupament 2030; ‘no deixar ningú enrere’, en el compliment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i en la construcció d’una ciutat més justa i igualitària.

Vídeos de sensibilització en torn a la vida independent

S’han realitzat tres vídeos de sensibilització on s’hi expliquen històries d’aprenentatge d’autonomia personal, per trencar estigmes i reivindicar el dret a una vida independent.

El Roger, la Ruth i la Paula expliquen el seu pas per un pis d’aprenentatge per a una vida independent, un projecte pilot adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat conjuntament amb el Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona, la Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de les Corts i la Coordinadora Pro-persones amb Discapacitat de les Corts que es va iniciar a finals del 2018. El projecte ha disposat de dos pisos cedits per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en els quals hi han conviscut set nois i noies.

L’objectiu era oferir a les persones amb discapacitat una primera experiència de convivència fora del domicili familiar, amb suport professional personalitzat, per preparar-les i formar-les en l’adquisició d’habilitats i competències, potenciar la seva autonomia i la seva inclusió social. Aquests pisos poden ser un trampolí per fer realitat el seu projecte de vida independent en un futur.

Els testimonis del Roger, la Ruth i la Paula ens mostren,  en primera persona, les inquietuds, les emocions i els reptes d’aquest procés d’aprenentatge en tres moments diferents, abans de la situació de pandèmia.

‘El Roger té dret a una vida independent’

El Roger ens explica la sortida del domicili familiar per anar a viure en uns dels pisos d’aprenentatge per a la vida independent. El Roger sempre ha dit que volia viure de manera independent.

Després de viure en el pis, al mes de març d’enguany el Roger ja vivia sol en un habitatge social d’inclusió gestionat per una entitat que també li proporciona un servei de suport a l’espera de disposar del Servei d’Assistència Personal de Barcelona (SAP-BCN) que ha sol·licitat.

‘La Ruth té dret a una vida independent’

La Ruth ens explica l’arribada i l’adaptació al seu nou entorn. Ella ha fet un aprenentatge personal, s’ha empoderat i ha decidit emancipar-se de la llar familiar.

‘La Paula té dret a una vida independent’

La Paula ens mostra un exemple de com s’organitzen les persones que viuen als pisos  per fer les tasques de la vida quotidiana, en aquest cas com fer la compra. La Paula ha pogut iniciar el seu aprenentatge d’autonomia en les activitats de la vida diària, des de preparar-se l’esmorzar a saber com fer la llista de la compra, arribar a acords amb els seus companys i companyes de pis, tractant-se d’igual a igual, o anar a comprar al supermercat.

Amb l’arribada de la situació de pandèmia, la Ruth i la Paula  van haver de tornar, temporalment, amb les seves respectives famílies, tot i que en breu està previst que puguin donar el salt a un pis d’autonomia definitiu gestionat per una de les entitats i on podran viure tant temps com vulguin.

El dret a una vida independent

L’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat   reconeix el seu dret a viure de forma independent i a ser incloses a la comunitat. L’article es basa en el principi fonamental dels drets humans que diu que tots els éssers humans naixen iguals en dignitat i en drets i que totes les vides tenen el mateix valor.

Per tant,  es reconeix aquest dret a totes les persones amb discapacitat sense excepció, amb independència de quina sigui la tipologia de la seva discapacitat i el seu grau d’afectació. Ni la privació total o parcial de qualsevol grau de capacitat jurídica ni el nivell de suport necessari es poden al·legar per negar o limitar el dret de les persones amb discapacitat a la independència i a viure de manera independent en el comunitat.

L’article conté dos conceptes: el dret a viure de manera independent i el dret a ser inclòs o inclosa a la comunitat.

El dret a una vida independent fa referència a una dimensió individual, com un dret a la pròpia emancipació  i a la lliure determinació, sense denegació dels accessos ni de les oportunitats i el dret a ser inclòs o inclosa en la comunitat implica una dimensió social, és a dir, el dret positiu a crear ambients i entorns inclusius.

La vida independent implica que la persona amb discapacitat o diversitat funcional:

  • Escull lliurament el seu projecte de vida i se li reconeix el dret a fer-lo realitat. És la persona amb discapacitat o diversitat funcional qui decideix què vol fer i què no vol fer en tots els àmbits de la seva vida.
  • Se li reconeix la seva capacitat de prendre decisions, segons les seves pròpies normes i preferències.
  • Té accés a un sistema de suports que l’ajuden a fer efectiu el seu dret a la vida independent i a la seva inclusió a la comunitat, com ara l’assistència personal,  domòtica i altres ajuts tècnics per fer accessible l’habitatge, etc.
  • Viu en un entorn físic i comunicatiu accessible, de tal manera que pot accedir i gaudir plenament de tots els serveis i de totes les instal·lacions comunitàries, en igualtat de condicions.

L’Ajuntament treballa per fer efectiu l’article 19 de la Convenció, a través de projectes d’atenció, de suport, d’habitatge, d’inclusió laboral i d’accessibilitat que es promouen des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i es treballen de manera transversal amb els departaments i els districtes de la ciutat.

Comparteix aquest contingut