Més a prop d’una ciutat cent per cent accessible

Més a prop d’una ciutat cent per cent accessible

29/12/2021 - 11:08

“Diagnòstic. Pla d’accessibilitat universal de Barcelona” constata el grau elevat d’accessibilitat de la ciutat i alhora marca el rumb per assolir reptes en els pròxims anys. A més, la ciutat ha estat guardonada amb l’Access City Award de la Comissió Europea, juntament amb Luxemburg i Hèlsinki.

El diagnòstic, elaborat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), forma part de la primera fase del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-2026, que vol aconseguir una ciutat més amigable per a les persones amb discapacitat, les persones grans, els infants, els nadons i les famílies.

En total s’han analitzat més de 1.100 quilòmetres de carrers de 69 barris amb 10 paràmetres i 170.000 indicadors d’accessibilitat. Els deu paràmetres que s’han examinat són paviment, pendents, canvis de nivell, elements de suport i protecció, guals, paviment tàctil, obstacles, amplada de pas, amplada d’illetes i places reservades. A més de la via pública, l’estudi inclou també el diagnòstic en l’àmbit del transport públic i dels diversos serveis i equipaments de la ciutat.

El 94% del paviment és accessible, així com el 73% dels pendents, que tenen un percentatge igual o inferior al 6%. Les pujades i baixades que superen aquest percentatge de pendent estan ubicades en zones de muntanya o turons, on cal continuar col·locant elements de suport com baranes, passamans, ascensors o escales mecàniques.

El paviment tàctil és un dels grans reptes de la ciutat. Es tracta d’un element essencial per a l’orientació i la seguretat a la via pública de les persones amb discapacitat visual. Actualment està correctament instal·lat en el 36% dels casos però en el 10% dels casos no està ben instal·lat. Encara falta instal·lar-lo en el 54% dels casos.

El transport és un altre àmbit important pel que fa a l’accessibilitat. L’anàlisi prèvia del 2018 que s’inclou a l’estudi confirma que el 91% de la xarxa ferroviària disposa d’itineraris accessibles. Pel que fa a la xarxa de metro, 140 de les 154 parades són accessibles.

Reconeixement internacional

Barcelona ha obtingut el bronze en l’Access City Award 2022, un guardó promogut per la Comissió Europea que reconeix els esforços per millorar l’accessibilitat universal basats en el diagnòstic dels espais públics, el transport i els equipaments i serveis.

Tanmateix hi ha reptes que cal seguir abordant per aconseguir una ciutat cent per cent accessible. Aquesta és la meta de les fases següents del pla: la proposta de solucions i la planificació i implantació de les actuacions.

En aquesta línia, l’Estratègia Barcelona per a l’accessibilitat universal 2022-2030 estableix les bases per planificar les línies estratègiques d’actuació, els sistemes interns i externs de participació i el calendari per integrar l’accessibilitat en la manera de fer de les diverses àrees i districtes i perquè sigui present des del moment inicial de qualsevol projecte per donar compliment a la normativa vigent sobre accessibilitat i evitar actuacions de correcció posteriors.

Segons les últimes dades disponibles, del 2019, a Barcelona viuen més de 151.000 persones amb alguna discapacitat reconeguda, el 9,28% del total de la població.

Comparteix aquest contingut