Teatre infantil accessible a Barcelona

Teatre infantil accessible a Barcelona

15/07/2015 - 00:00

El projecte de teatre infantil accessible és una iniciativa que es du a terme a diversos teatres i centres cívics de la ciutat amb el suport tècnic i econòmic de l’IMPD.

Els objectius del projecte són, principalment, la promoció d’activitats infantils inclusives i el foment de la participació dels nens i nenes amb discapacitat a les activitats ludicoculturals del seu barri o districte. Per aquest motiu, els espectacles del projecte formen part de la programació regular dels centres cívics, equipaments de proximitat.

El projecte també té un aspecte de sensibilització important, d’una banda de cara a la ciutadania, d’altra banda de cara a les companyies de teatre i productors culturals, que prenen contacte amb les necessitats de les persones amb discapacitat.

La programació s’adreça a tot tipus de públic infantil, incloent a nens i nenes amb discapacitat sensorial. Per aconseguir connectar amb aquests infants compta amb els següents recursos tècnics i humans:

  • Per a les necessitats especials respecte a la visió: audiodescripció en directe i/o visita tàctil guiada a l’escenografia i/o el vestuari
  • Per a les necessitats especials respecte a l’audició: interpretació en llengua de signes, subtitulació en directe, emissores de freqüència modulada, i/o sales equipades amb bucle magnètic
  • Per a les necessitats especials respecte a la comprensió: descripció argumentativa (explicació personalitzada de l’argument)

El programa compta amb la participació d’entitats representatives de les persones amb discapacitat. Així, s’han establert col·laboracions concretes amb entitats com la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS) per contribuir a una major difusió de les activitats. Sovint les entitats, mentre dura l’activitat, ofereix xerrades o altres activitats als pares i mares dels infants.

Comparteix aquest contingut