Obert el termini per sol·licitar beques i ajudes per a alumnes amb necessitat de suport educatiu

Obert el termini per sol·licitar beques i ajudes per a alumnes amb necessitat de suport educatiu

03/09/2015 - 00:00

Fins al 30 de setembre es poden sol·licitar aquests ajuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per a persones estudiants que estiguin cursant estudis reglats d’ensenyament a nivells obligatoris o postobligatoris (ensenyament infantil, primari, secundari, professional, batxillerat…). Les modalitats són les següents:

  • Per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta
  • Per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats

Per accedir-hi, cal acreditar la necessitat específica de suport educatiu i els requisits econòmics d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria per a les diferents situacions i tipus d’ajut a concedir. La quantia de l’ajut tindrà diferents components, en funció dels requisits i circumstàncies de la persona sol·licitant.

La sol·licitud es pot presentar a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a través d’un formulari online, que ha de ser emplenat i presentat al centre d’estudis. La documentació requerida és la següent:

Per acreditar els requisits generals, qualsevol d’aquests tres documents:

  • Certificat d’un EVO
  • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica
  • Certificat de discapacitat

Per acreditar la necessitat de rebre ajut per a reeducació pedagògica i del llenguatge:

  • Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica
  • Certificació expedida per l’inspector de zona o l’equip d’orientació depenent de l’administració educativa
  • Certificació acreditativa del cost del servei expedida pel centre prestador

Per acreditar les circumstàncies econòmiques: fotocòpia del carnet de família nombrosa, llibre de família, certificat de discapacitat, pensió, etc.

Comparteix aquest contingut