Nova llei per reconèixer l'accessibilitat cognitiva

Nova llei per reconèixer l'accessibilitat cognitiva

11/04/2022 - 13:21

El 31 de març l'Estat espanyol va aprovar la Llei 6/2022 per regular l'accessibilitat cognitiva i com s'ha d'aplicar. Aquesta llei modifica la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Què diu aquesta nova llei?

La Llei 6/2022:

  • Defineix l’accessibilitat cognitiva com un conjunt de normes i requisits que faciliten la comprensió i la interacció de les persones amb discapacitat amb tots els entorns, serveis, processos i procediments.
  • Indica que per garantir l’accessibilitat cognitiva caldrà fer servir la lectura fàcil, els pictogrames i els sistemes alternatius de comunicació, entre altres.
  • Manté la possibilitat d’aplicar ajustos raonables quan siguin necessaris en un cas concret, per garantir el ple gaudi i l’exercici dels drets de la persona amb discapacitat en igualtat de condicions.
  • Obliga al govern a crear el Centre Especial de l’Accessibilitat Cognitiva i a aprovar el segon Pla d’Accessibilitat Universal.

Perquè és tant important aquesta llei?

És important perquè:

  • Reconeix el paper fonamental de l’accessibilitat cognitiva dins l’accessibilitat universal. És a dir, l’accessibilitat universal inclou, no només l’accessibilitat física i comunicativa sinó també la cognitiva.
  • Situa en primer lloc les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat cognitiva i amb dificultats de comprensió.
  • Consolida un model social real d’igualtat d’oportunitats i de drets que inclou a tothom i no deixa a ningú endarrere

I a partir d’ara què?

A partir de l’aprovació d’aquesta llei caldrà desenvolupar-la i fer-la efectiva. Per això es preveu que l’Estat:

  • Aprovi un Reial Decret que estableixi les mesures i actuacions concretes per garantir que els serveis, els entorns, els processos i els procediments siguin accessibles a nivell cognitiu.
  • Creï el Centre Especial de l’Accessibilitat Cognitiva.
  • Elabori i aprovi el segon Pla d’Accessibilitat Universal.

Podeu consultar el text complert de la Llei 6/2022, de modificació del Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

Comparteix aquest contingut