Ampliem el termini per sol·licitar la subvenció per millorar l'accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat

Ampliem el termini per sol·licitar la subvenció per millorar l'accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat

26/09/2020 - 11:59

El període de presentació de sol·licituds del prograama de subvencions 'La Meva Llar' s'amplia fins l'11 de novembre a les 23.59 hores.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ha publicat aquest dissabte el programa de subvencions  ‘La Meva Llar’  per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda de la ciutat. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dilluns 28 de setembre fins l’11 de novembre.

Preguntes freqüents sobre el programa ‘La Meva Llar’

‘La Meva Llar’ és la primera convocatòria de subvencions que el Consistori posa en marxa per fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges per facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de forma segura i autònoma en els seus domicilis, millorant la seva qualitat de vida i promovent els seus projectes de vida independent.

Aquestes actuacions aniran dirigides a eliminar barreres arquitectòniques, augmentar la seguretat de l’entorn domèstic i incorporar elements domòtics i d’accessibilitat comunicativa, entre altres.

El programa està dotat amb 475.000 €, ampliable fins a 1.000.000 d’euros. La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 € i els 10.000 € en funció de la tipologia i grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 € serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Requisits de les persones beneficiàries:

  • Persones que tinguin reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat amb o sense barem de mobilitat reduïda positiu.
  • Totes elles han d’estar empadronades a l’habitatge pel qual es demana la subvenció, per un període mínim d’un any amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció.

Requisits referents a l’habitatge:

  • L’habitatge ha de ser residència habitual i permanent de la persona beneficiària.
  • L’habitatge ha d’estar situat a la ciutat de Barcelona.

Les actuacions han de complir els requisits següents:

  • Actuacions no iniciades. El període d’execució de les actuacions no iniciades serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
  • Actuacions en curs d’execució en el termini de presentació de sol·licituds de subvencions. El període d’execució de les actuacions en curs serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
  • Actuacions domòtiques, robòtiques o per la millora de l’accessibilitat comunicativa acabades en l’anualitat de la convocatòria.

Les intervencions  subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:

  • Arranjaments o obres a la llar: com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
  • Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar com són la domotització de persianes, portes, endolls o ascensors, la instal·lació de grues per fer transferències o l’adquisició de robots que presten serveis d’assistència.
  • Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar com són materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques, bucles magnètics, i dispositius d’avís visual, acústic i/o vibratori.

Accés als requisits i al tràmit de la subvenció, clicant en aquest enllaç de l’Oficina Virtual de Tràmits.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ofereix informació i assessorament sobre el programa “La Meva Llar”.  Podeu contactar amb l’equip de revisions de les sol·licituds de l’IMPD a través del correu electrònic lamevallar@bcn.cat o del telèfon 93 413 27 75 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).

El programa disposarà d’un equip coordinador que vetllarà per la correcta execució i la qualitat de les intervencions.

Aquest programa s’emmarca en el Model de Vida Independent del Servei Municipal d’Assistència Personal que promou l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Comparteix aquest contingut