Obertes les inscripcions al 'Temps per a tu', activitats de lleure per a persones amb discapacitat

Obertes les inscripcions al 'Temps per a tu', activitats de lleure per a persones amb discapacitat

22/07/2021 - 15:45

'Temps per a tu' és un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

El període d’inscripció pel curs 2021 – 22 és de l’1 al 17 de setembre. Ja es pot consultar com fer el tràmit de sol·licitud i els dies, els horaris i els espais de les activitats segons la franja d’edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar:

Hi ha dos tipus de sol·licituds diferents:

El programa ‘Temps per a tu’ ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Les activitats s’adaptaran a la situació de la covid-19 d’acord amb les recomanacions que indiquin les autoritats competents en cada moment.

Per a qualsevol dubte, l’adreça de contacte del servei és tempsperatu@bcn.cat.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat dins l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

Comparteix aquest contingut