Resultats finals de la convocatòria d'ajudant de Serveis Auxiliars

Resultats finals de la convocatòria d'ajudant de Serveis Auxiliars

26/11/2021 - 18:14

La convocatòria per cobrir 27 places d'ajudant de serveis auxiliars a l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a la fase de resolució. 

El Tribunal qualificador ha publicat la relació de les puntuacions finals obtingudes pels aspirants a les 27 places d’ajudant de Serveis Auxiliars amb el sumatori de les notes obtingudes en la primera i quarta prova de la fase d’oposició.

Podeu consultar els resultats obtinguts per les persones que han superat l’oposició. Al final del document trobareu la proposta de contractació que fa el Tribunal qualificador d’acord amb les puntuacions finals obtingudes.

A finals del 2020 es va obrir el procés de selecció de 27 places d’ajudant de serveis auxiliars per a persones amb discapacitat intel·lectual, una categoria de nova creació amb criteris adaptats per afavorir la diversitat i la inclusió a l’Administració municipal.

Comparteix aquest contingut