Preguntes freqüents

Respostes

Com puc obtenir una targeta d’aparcament?

La targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat és personal i intransferible, amb validesa al territori dels estats membres de la Unió Europea.

N'hi ha tres modalitats:

1. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que poden conduir un vehicle.

2. Targeta d'aparcament individual per a persones majors de 3 anys amb discapacitat i mobilitat reduïda, que no poden conduir un vehicle.

3. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda a les zones d'estacionament amb horari limitat (zones blaves, etcètera) i a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

Més informació sobre la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la nostra guia de recursos

Pujar a dalt

Hi ha descomptes de l’IVA perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin adquirir un vehicle?

Les persones que adquireixin un vehicle de motor destinat a transportar, habitualment, una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, siguin, o no, les qui condueixen, tenen dret a tramitar la reducció en el tipus impositiu de l'IVA (impost sobre el valor afegit) del 16% al 4%.

Més informació sobre la reducció de l'IVA per la compra d'un vehicle a la nostra guia de recursos

Pujar a dalt

Com puc obtenir o revisar un certificat de discapacitat?

El certificat oficial de reconeixement de la discapacitat és un document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat que expedeix l'equip de valoració i orientació (EVO) del Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (%), valorant les seqüeles de malalties permanents amb relació a com puguin afectar les activitats de la vida diària.

Més informació sobre l'obtenció del certificat de discpacitat a la nostra guia de recursos

Pujar a dalt

Quins avantatges puc tenir amb el certificat de discapacitat?

Avantatges per a persones amb discapacitat reconeguda legalment

Aquesta informació és general i orientativa, podeu trobar informació més detallada a la nostra guia de recursos d'aquest web.

En general, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar el Programa Unificat d'Ajudes (PUA) d'atenció social per a persones amb discapacitat i acollir-se a altres convocatòries o programes d'acord amb les bases que s'estableixin.

Beneficis generals a partir del 33% de discapacitat

Deduccions en impostos i tributs

IRPF (declaració de la renda) - Agència Tributaria (tel. 901 335 533) - http://www.aeat.es

Impost de donacions i successions - Agència Tributària de Catalunya (tel. 935 671 200) - http://www.e-tributs.net

Impost de matriculació de vehicles - Delegació d'Hisenda (estatal) - Concessionari

Impost de circulació - Institut Municipal d'Hisenda (av. Litoral, 30) - Telèfon 010

Deduccions en el preu del transport públic

Targeta Rosa (Ajuntament de Barcelona, tel. 010)

Targeta FFCC (Generalitat de Catalunya, tel. 932 051 515)

Targeta de transport públic

Assessorament laboral

Equip de Valoració i Orientació Laboral de la Generalitat de Catalunya (EVO Barcelona) - Av. Paral·lel, 145

Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Generalitat de Catalunya (CAD Badal) - Rbla. Badal, 102

Equip d'Assessorament Laboral de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (EAL) - València, 344

Beneficis a partir del 65% de discapacitat

Deduccions en el preu del transport públic

Targeta Daurada Renfe - Cal sol·licitar-la a Renfe abans de comprar el bitllet.

Pensions

Prestació no contributiva per discapacitat (PNC) - Informació: oficines de Benestar Social i Família o CAD

Complement per a titulars de la prestació no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer - Informació: oficines de Benestar Social i Família o CAD

Prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva - Informació: oficines de Benestar Social i Família o CAD

Prestació per fill a càrrec (PFC) - Informació: CAD i oficines de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)

Beneficis a partir del 75% de discapacitat i amb dependència

Pensions

Complement de la pensió no contributiva per discapacitat (PNC) - Informació: oficines de Benestar Social i Família

Complement de la prestació per fill a càrrec (PFC) - Informació: oficines de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS)

Aquests dos complements no es poden percebre a la vegada.

Beneficis en cas de superar el barem de mobilitat reduïda

Impostos i tributs

Deducció de l'IVA en la compra d'un vehicle - Delegacions d'Hisenda

Transport

Targeta d'aparcament (modalitat conductor / no conductor) - Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Targeta del Servei de Transport Especial - Informació: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (València, 344)

Pujar a dalt

Quines ajudes puc tenir amb el certificat de disminució?

Podeu consultar la nostra guia de recursos.

Per a una informació més personalitzada, podeu contactar amb el Servei d'Atenció al Públic de l'Institut de Persones amb Discapacitat.

Pujar a dalt

Hi ha descomptes de l'IVA per a les persones amb discapacitat?

Podeu consultar el capítol sobre suport econòmic de la nostra guia de recursos.

Per a una informació més personalitzada, podeu contactar amb el Servei d'Atenció al Públic de l'Institut de Persones amb Discapacitat.

Pujar a dalt

 

Comparteix aquest contingut