Atenció precoç

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Existeix una línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya dintre del programa PUA per als desplaçaments per a atenció precoç destinats a aquelles famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d’atenció precoç a un altre municipi i tinguin greus dificultats per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d’infants que depenen de forma continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. Consulteu la informació a l'enllaç adjunt.

Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI) ubicats als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Els EIPI són públics i gratuïts i atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria). Els EIPI porten a terme també diversos projectes singulars com activitats en col·laboració amb les escoles bressol i les escoles d’educació infantil, fisioteràpia aquàtica i grups de massatge infantil per a mares i pares.

L’any 2014, els EIPI van atendre 692 infants.

Comparteix aquest contingut