Carrers, parcs i platges

La via pública és un espai molt important per a la convivència i d'aquí la necessitat que, tant la seva configuració com les instal·lacions i el mobiliari que s'hi ubiquen, estiguin pensats per al seu ús per part de tota la ciutadania, incloses les persones amb discapacitat, que han de poder accediren condicions de màxima autonomia i igualtat a l’espai urbà, els edificis, els equipaments i les instal·lacions públiques i/o de pública concurrència.

Des de fa anys Barcelona treballa per esdevenir una ciutat sense barreres arquitectòniques. Per aquest motiu, l’any 1996 es va aprovar un Pla Municipal d'Accessibilitat que ha regit les actuacions municipals en matèria de via pública durant els darrers 20 anys. A partir de l’aprovació l’any 2014 de la Llei Catalana d’Accessibilitat, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar l’elaboració d’un nou Pla d’Accessibilitat que contempli les noves necessitats i reptes de la vida urbana.

La incorporació de mesures per a l’accessibilitat comunicativa a les instal·lacions de la via pública (encaminaments per a persones cegues, ús de paviments compatibles amb l’ús de cadira de rodes, delimitació de l’espai per a vianants als carrers amb plataforma única, semàfors acústics, etc.) és el repte més ambiciós d’aquest nou Pla, que tindrà en compte totes aquestes necessitats a més de les més conegudes relatives a l’accessibilitat física.

L’òrgan impulsor de la creació d’aquest pla és l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que treballa realitzant assessorament i suport en matèria d’accessibilitat als diferents departaments municipals i districtes. L’Institut treballa amb el suport de les entitats i les universitats perquè es tinguin en compte les necessitats de les persones amb diversitat funcional en el moment de dissenyar carrers, places i equipaments públics.

Per aconseguir-ho, és l’òrgan impulsor de la Ponència d’Accessibilitat, espai que reuneix referents tècnics de diferents àmbits i àrees municipals amb responsabilitat en la gestió dels entorns construïts, serveis i processos de comunicació, com ara Hàbitat urbà, Mobilitat, Projectes urbans, Cultura, Esports, Mercats, BIMSA i BSM, entre d’altres.

Com a resultat, Barcelona és una de les ciutats més accessibles del món pel que fa als seus carrers i espais públics: tots els carrers compten amb guals, gairebé tots compten amb una amplada de pas suficient per a cadires de rodes i encaminaments per a persones cegues, i en molts espais de la ciutat s’han instal·lat ascensors i escales mecàniques per salvar els pendents existents.

Els parcs compten amb itineraris I senyalització accessibles i, en el cas dels espais amb jocs infantils, existeixen a la ciutat diversos espais amb jocs adaptats per a infants amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a les platges, totes les platges de la ciutat disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passeres de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua. A més, tres platges de la ciutat ofereixen un servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda a càrrec de personal tècnic i voluntaris.

Comparteix aquest contingut