La ciutat de Barcelona i les persones amb diversitat funcional

Les persones amb diversitat funcional (física, visual, auditiva, intel·lectual o per trastorn mental) representen un percentatge important de la població de Barcelona. A finals de l’any 2014 representaven un 8,47 % respecte al total de la població de la ciutat. Aquesta xifra no inclou aquelles persones que no tenen reconeixement oficial de la seva discapacitat, però que també són ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Aquesta proporció ha anat augmentant al llarg dels anys. Respecte a l’any 2000, s’ha passat d’un 4,47 % a un 8,47 %, el que suposa gairebé el doble en un termini de 14 anys. L’envelliment progressiu de la població dibuixa un futur en el qual les persones amb diversitat funcional seran cada vegada més nombroses.

En aquest context, la ciutat de Barcelona treballa fa molts anys des del compromís envers la integració total de les persones amb discapacitat dins la vida de la ciutat, a través de l’accessibilitat de tots els seus productes i serveis, la inclusió de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de gestió municipal, i la prestació directa de determinats serveis que faciliten la seva autonomia i comunicació amb l’entorn.

En aquest apartat oferim un breu resum del que les persones amb diversitat funcional poden trobar a la ciutat de Barcelona en els diferents àmbits de la vida ciutadana: l’urbanisme, l’habitatge, el transport, l’atenció precoç, la salut, els serveis socials, l’ocupació, l’educació, el lleure, els esports, la cultura, la participació, els espectacles, les festes populars, el comerç i el turisme.

Cal tenir present que a la ciutat de Barcelona les actuacions públiques en matèria de diversitat funcional es troben repartides entre diverses administracions: la de l’Estat espanyol, la de la Generalitat de Catalunya i la de l’Ajuntament de Barcelona. Als diferents apartats d’aquesta secció trobareu enllaços amb la nostra Guia de Recursos, que conté explicacions més detallades sobre com sol·licitar determinades ajudes sigui quina sigui la seva titularitat.

Comparteix aquest contingut