Comerç

La sensibilització, la informació i el suport al teixit comercial de Barcelona per a l’accessibilitat dels seus establiments és una de les línies d’actuació en què durant els darrers anys han començat a treballar conjuntament l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, els districtes i Comerç i Consum.

A més, des dels districtes municipals l’accessibilitat dels nous locals comercials és un dels aspectes que es contemplen per a la concessió de llicències d’activitat. I diversos districtes compten amb un Pla de Comerç que contempla les necessitats de les persones amb diversitat funcional com a clients potencials dels seus eixos comercials.

En l’actualitat es porten a terme diversos projectes que estan contribuint a que, cada vegada més, els comerços de la ciutat siguin accessibles per a les persones amb diversitat funcional:

Comerç accessible a Sants (Sants Sense Barreres)

Sants sense Barreres és un projecte de millora de l’accessibilitat als comerços del carrer Creu Coberta en el qual hi col·laboren l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Districte de Sants-Montjuïc, la Direcció de Comerç, la UPC, l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i les entitats de persones amb discapacitat del districte. Contempla una fase de diagnòstic i d’assessorament a càrrec d’alumnes de la UPC i una línia d’ajuts per als comerços que desitgin realitzar les modificacions recomanades.

Premi Comerç de Barcelona

Aquest premi, conegut anteriorment com “Barcelona, la millor botiga del món", ha incorporat la categoria de l’accessibilitat en el comerç de proximitat i des del 2014 reconeix aquell establiment comercial que contribueix amb la seva iniciativa a millorar l’atenció i satisfacció del client amb diversitat funcional integrant béns, equipaments, serveis, instruments i/o entorns que puguin ser utilitzats per totes les persones.

Premi Comerç Accessible de Sant Martí

El Districte de Sant Martí i la Comissió d’accessibilitat i promoció de les persones amb discapacitat del districte, amb el suport de l’IMPD, treballen plegades en aquest premi que reconeix anualment aquell establiment comercial que destaca per la seva accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

Comparteix aquest contingut