Esports

L'Institut Barcelona Esports (IBE), en col·laboració amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es planteja com una de les seves prioritats consolidar l'enriquiment de la vida esportiva de la ciutat de Barcelona, garantint el dret a la pràctica de l'esport a les persones amb diversitat funcional, per tal de millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en la consolidació d'una societat normalitzadora, integradora i respectuosa amb la diversitat.

Amb aquest objecte porta a terme el programa “L’Esport Inclou”, que promou la pràctica de l'esport per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la població.

El programa ofereix els següents serveis:

  • Tots els centres esportius municipals asseguren l'obertura de totes les seves activitats esportives al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, a excepció d'aquelles activitats que requereixen unes capacitats incompatibles del tot amb las característiques de l'usuari. També es promou la participació d'esportistes amb discapacitat en tots els esdeveniments esportius de la ciutat.
  • Les activitats esportives escolars s'adapten per tal que l'alumnat amb discapacitat hi participi en igualtat de condicions, tant en un entorn d'escola inclusiva com d'escola especial. Si el grau i tipus de diversitat funcional ho permeten l'alumne participa en un entorn inclusiu i, si això no és possible o a petició de l'alumne, participa en les modalitats d'esport adaptat a la seva discapacitat.
  • Servei de suport al vestidor amb dues modalitats: una persona voluntària acompanyant (familiar, amic o voluntari, entre altres opcions) que pot fer ús de les instal·lacions en la mateixa franja horària que la persona usuària amb diversitat funcional, o un servei de suport al vestidor gestionat per la Federació ECOM. La demanda s'ha de fer al centre esportiu municipal, que serà l'encarregat de sol·licitar-ho a ECOM.
  • Servei de monitoratge de suport docent: la direcció tècnica i el tècnic esportiu de referència estudien la necessitat o no de comptar amb el monitor de suport docent. Aquest és assumit pel centre esportiu municipal i col·labora pedagògicament amb el tècnic esportiu en el disseny d'estratègies inclusives, en l'adaptació de les tasques motrius i en l'organització i desenvolupament de les sessions.
  • Servei d'assessorament pedagògic: té com a objectiu assessorar els educadors i tècnics esportius que es trobin en situacions complexes respecte a la inclusió dels usuaris amb discapacitat a les seves sessions.

A més dels serveis de L’Esport Inclou, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat col·labora amb els diferents departaments municipals i les entitats per tal que les seves activitats esportives siguin inclusives i accessibles per a persones amb diversitat funcional o que hi hagi activitats específiques per a determinats col·lectius.

D’altra banda, la ciutat compta també amb serveis esportius específics per a persones amb diversitat funcional organitzats per diverses federacions i entitats esportives que adapten les seves activitats per a persones amb discapacitat.

Els esports específics que es poden practicar són: bàsquet en cadira de rodes, natació, atletisme, voleibol, tennis en cadira de rodes, tennis de taula, tir a l'arc, tir olímpic, vela, esgrima, ciclisme, piragüisme, submarinisme, boccia, esquí, esquí aquàtic, petanca, etc.

Comparteix aquest contingut