Lleure

A Barcelona es treballa per la integració dels infants i joves amb diversitat funcional en les activitats estables a través de l'oferta dels casals infantils, ludoteques, campus, colònies i campaments d'estiu. Tot i així hi ha entitats i serveis especialitzats en lleure per a persones amb discapacitat, tant d'infants, com de joves i adults, amb una oferta molt diversa.

Activitats d'estiu inclusives per a infants i adolescents

Són activitats d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 16 anys que viuen a la ciutat de Barcelona organitzades per entitats socials i privades que treballen en el sector del lleure, l'esport, l'educació o la cultura i estan homologades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de garantir-ne la diversitat i qualitat. Totes les entitats que participen a la campanya integren infants amb diversitat funcional: una de les condicions d'homologació de les entitats és que reservin un 5 % mínim de places per a la integració d'infants amb discapacitat, sempre d'acord amb les característiques de cada activitat. Existeixen diferents tipologies: activitats fora de la ciutat (colònies, campaments i rutes basades en la convivència durant uns quants dies) i activitats a la ciutat (casals d'estiu, casals esportius i Campus Olímpia).

Per tal de facilitar l'accés a les persones amb manca de recursos econòmics, l'Ajuntament preveu un sistema d'ajuts a les famílies que no superin el nivell d'ingressos que cada any es determina.

Activitats d’estiu inclusives per a joves

Els joves amb diversitat funcional que vulguin gaudir de l'oferta pública general d'activitats d'estiu poden fer ús de qualsevol d'aquests dos programes:

  • Programa BCN Intercanvis Juvenils: té com a objectiu donar suport a entitats i col·lectius de joves de Barcelona que volen realitzar activitats d'intercanvi juvenil. Pretén facilitar la realització d'activitats que, sota un concepte d'educació no formal, potenciïn l'aprenentatge intercultural i la mobilitat de la gent jove de la ciutat.  El programa ofereix suport econòmic per als joves provinents de sectors socials desafavorit i per a la sol·licitud de monitors de suport.
  • Camps de treball: són activitats per a joves amb interès comú de servei a la comunitat, ja sigui ajudant a persones, protegint la natura, restaurant edificis d'interès, etc. Existeix la possibilitat de poder sol·licitar l'ajut d'un monitor de suport.

Activitats de lleure específiques per a persones amb discapacitat

Existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb diversitat funcional, tant d’infants i joves com de persones adultes, i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a infants amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Aquestes activitats es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que permeten als infants o adults amb diversitat funcional gaudir d'una estona de lleure mentre els pares i mares o persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies. L’Ajuntament també ofereix un servei de suport al bany que s’ofereix a tres platges de Barcelona durant la temporada d’estiu, una mesura que permet que les persones amb mobilitat reduïda puguin fer ús de les platges en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

Comparteix aquest contingut