Salut

A banda dels recursos sanitaris ordinaris, les persones amb diversitat funcional residents a Barcelona disposen de serveis i ajuts que els apropen als serveis de salut o els ofereixen recursos específics per a les seves necessitats. Alguns són competència de la Generalitat de Catalunya, que té les competències en matèria de salut, d’altres són de competència estatal, i d’altres són recursos que ofereixen les universitats o les entitats. En destaquem alguns:

Serveis sanitaris a domicili

Existeixen dos programes que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili: les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS), que actuen a nivell hospitalari, i els programes d’atenció domiciliària PADES, equips interdisciplinaris d'atenció domiciliària especialitzats en atenció pal·liativa i orientats a l'atenció intermèdia com alternativa a l'hospitalització convencional.

Transport sanitari no urgent per a persones amb mobilitat reduïda

És una modalitat de transport sanitari programat per a aquells desplaçaments que es poden demanar amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada.

Targeta sanitària "Cuida'm"

Amb aquesta targeta aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris poden gaudir d’una atenció més personalitzada.

Assistència sanitària per a persones sense seguretat social

A l'estat espanyol, les persones amb discapacitat no beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis d'assistència sanitària gratuïta sempre que acompleixin una sèrie de requisits establerts per la Llei 13/1982, de 7 de abril, d'Integració Social dels Minusvàlids.

Programa de termalisme social de l’IMSERSO

L’IMSERSO ofereix cada any la possibilitat de gaudir d'una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les taxes del balneari escollit.

Assistència psicològica a persones amb sordesa

La Fundació Vidal i Barraquer ofereix un servei d’assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa a través de la seva Unitat Especialitzada d'Atenció als pacients Sords (UEAS), que forma un equip especialitzat en l'atenció a pacients amb dèficits auditius, des de la infantesa fins a la vellesa.

Serveis odontològics per a persones amb discapacitat

A la ciutat de Barcelona existeixen diferents recursos odontològics específics  per a persones amb diversitat funcional a l’Hospital Sant Joan de Deu, a l’Hospital de Sant Rafael, al Campus de Bellvitge, a la Fundació Hospital Sant Pere Claver i a l’Obra Benefico Social del Nen Déu. També hi ha descomptes per a persones usuàries de la Targeta Rosa.

Comparteix aquest contingut