Temps per a tu 2022-2023. Activitats de lleure per a persones amb discapacitat

 

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. Ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. Són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

El període d’inscripció al programa "Temps per a tu" és de l'1 al 16 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

L'adreça de contacte del servei és tempsperatu@bcn.cat

Consulteu com fer el tràmit de sol·licitud i els dies, els horaris i els espais de les activitats segons la franja d'edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar:

Les activitats s'adaptaran a la situació de la covid-19 d'acord amb les recomanacions que indiquin les autoritats competents en cada moment.

Comparteix aquest contingut