Temps per a tu 2019-2020. Activitats de lleure per a persones amb discapacitat

 

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, els adolescents, els joves i les persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. Ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

L'adreça de contacte del servei és tempsperatu@bcn.cat

Consulta dies, horaris i espais de les activitats segons la franja d'edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar:

Comparteix aquest contingut