Temps per a tu. Activitats de lleure per a infants d'1 a 3 anys amb discapacitat

 

És un servei per fomentar el lleure de qualitat per a la petita infància (d'1 a 3 anys) amb discapacitat i els seus germans i germanes de fins a 6 anys. Alhora promou la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

S'ofereixen activitats lúdiques i jocs adaptats tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat. 

Les activitats s'adaptaran a la situació de la covid-19 d'acord amb les recomanacions que indiquin les autoritats competents en cada moment.

Cal que sapigueu que:

      - El període d’inscripció és de l'1 al 17 de setembre. Tot i així, la inscripció estarà oberta durant tot el curs mentre quedin places lliures. 

      - La inscripció al "Temps per a tu" per a petita infància té un cost segons preu públic, amb reduccions depenent de la situació socioeconòmica familiar.

Podeu demanar més informació a través del correu electrònic tempsperatu@bcn.cat

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

 

On i quan s'ofereix el Temps per a tu?

Els dissabtes de 10 a 13.30 h, a partir del 2 d'octubre, quinzenalment.

Districte de Gràcia
Lloc: Escola Bressol Municipal Sant Medir, c. Santa Rosa, 7

Districte de Nou Barris
Lloc: Escola Bressol Municipal Can Dragó, av. Rio de Janeiro, 16

Per conèixer les dates exactes de les activitats, podeu preguntar-ho
enviant un correu electrònic a tempsperatu@bcn.cat

 

Què cal fer si us interessa?

Emplenar la fitxa de sol·licitud i lliurar-la a través del correu electrònic tempsperatu@bcn.cat, adjuntant el reconeixement del grau de discapacitat, si es té. 

En cas que l'infant estigui pendent de la resolució del certificat de discapacitat, caldrà presentar un informe del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o d'algun altre servei que pugui certificar que l'infant presenta dificultats de desenvolupament de caràcter permanent.

Si la sol·licitud ha estat admesa, se us comunicarà per correu electrònic i/o per telèfon. També se us informarà de la documentació que cal aportar.

 

Comparteix aquest contingut