Temps per a tu. Activitats de lleure per a infants i adolescents amb discapacitat

És un servei per fomentar el lleure de qualitat per a infants i adolescents (de 4 a 17 anys) amb discapacitat i els seus germans i germanes de la mateixa franja d'edat. Alhora promou la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

S'ofereixen activitats lúdiques i jocs adaptats tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat. 

Les activitats s'adaptaran a la situació de la covid-19 d'acord amb les recomanacions que indiquin les autoritats competents en cada moment.

Cal que sapigueu que:

      - El període d’inscripció és de l'1 al 17 de setembre. Tot i així, la inscripció estarà oberta durant tot el curs mentre quedin places lliures. 

      - La inscripció al "Temps per a tu" per a infants i adolescents té un cost segons preu públic, amb reduccions depenent de la situació socioeconòmica familiar.

Podeu demanar més informació a través del correu electrònic tempsperatu@bcn.cat

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

 

On i quan trobareu Temps per a tu?

Els dissabtes de 10.00 a 13.30 h, cada setmana o quinzenalment segons el centre.

Inici de l'activitat: el 2 o el 9 d'octubre, segons el centre. 

Districte de Ciutat Vella
Lloc: Casal Infantil Pati Llimona (Centre Cívic Pati Llimona), c. Regomir, 3

Districte de l’Eixample
Lloc: Casal Infantil Urgell (Centre Cívic Urgell) c. Comte d’Urgell, 145

Districte de Gràcia
Lloc: Escola Rius i Taulet, pl. Lesseps, 19

Districte d’Horta – Guinardó
Lloc: Centre Cívic Casa Groga, Av Jordà, 27
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis, c. de Feliu i Codina, 20

Districte de Les Corts
Lloc: Espai Familiar i Centre Obert Les Corts - Sants, c. Benavent, 20
Lloc: Ludoteca Guitard, c. Guitard, 90

Districte de Nou Barris
Lloc: Escola Àgora, c. Del Marne, 2

Districte de Sant Andreu
Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera, c. De Berenguer de Palou, 64

Districte de Sant Martí
Lloc: Escola la Palmera, c. De Concili de Trento, 253

Districte de Sants - Montjuïc
Lloc: Escola Barrufet, ptge. Vapor Vell, 7

Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Lloc: Escola Sagrat Cor Sarrià, c. Sagrat Cor, 25

Per conèixer les dates exactes de les activitats, podeu preguntar-ho enviant un correu electrònic a tempsperatu@bcn.cat
 

Què cal fer si us interessa?

Emplenar la fitxa de sol·licitud i lliurar-la a través del correu electrònic tempsperatu@bcn.cat, adjuntant el reconeixement del grau de discapacitat, si es té. 

En cas que l'infant o adolescent estigui pendent de la resolució del certificat de discapacitat, caldrà presentar un informe del Centre de Desenvolupament Infantil o Atenció Precoç (CDIAP), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o d'algun altre servei que puguin certificar que l'infant o adolescent presenta dificultats de desenvolupament de caràcter permanent.

Si la sol·licitud ha estat admesa, se us comunicarà per correu electrònic i/o per telèfon. També se us informarà de la documentació que cal aportar: 

 

Comparteix aquest contingut