Transport públic i privat

Per tal que tothom pugui desplaçar-se amb comoditat per la ciutat, independentment de les seves condicions físiques, des de fa anys Barcelona ofereix diverses facilitats destinades a fer possible el desplaçament tant pel que fa al transport públic com al transport privat.

Transport públic regular

Des de fa més de trenta anys, Barcelona treballa intensament en el foment de l'accessibilitat física dels vehicles, les parades i les estacions que composen el transport regular perquè la mobilitat reduïda d'algunes persones no els suposi un problema en moure's per Barcelona. Recentment, l'accessibilitat comunicativa s'ha convertit en el nou repte per al transport públic de la ciutat. Es tracta d’un procés de millora contínua lligat a la investigació tecnològica on contínuament s’està avançant per tal d’arribar a una accessibilitat el més completa possible.

TMB ofereix tallers d'acostament al metro i a l'autobús per conèixer els espais, els vehicles i les diferents mesures d'accessibilitat que es poden trobar. Són totalment gratuïts i s'adapten en dies, horaris i llocs a la demanda dels usuaris. Per a més informació i reserves es pot trucar al telèfon 933 286 033 (de 9 a 14 h) o enviar un correu electrònic a acciosocial@tmb.cat

Transport Especial

El Servei Públic de Transport Especial és un servei complementari al transport públic regular adreçat a persones amb mobilitat reduïda, que es pot utilitzar quan no hi ha transport públic regular adaptat disponible. És un servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IMPD, gestionat per l’IMPD i les empreses CETRAMSA i TCC, i els serveis poden ser fixos o esporàdics.

L’any 2014 el servei va realitzar 331.710 viatges, en microbús (21,7%) o en serveis de taxi individuals o compartits (78,3%).

Transport privat

Existeixen ajudes per a l'obtenció o reconversió del permís de conducció i ajudes per a l'adaptació del vehicle. A més, les persones amb diversitat funcional i les que els ofereixen serveis de transport regular poden beneficiar-se de diverses exempcions i reduccions als impostos de matriculació, circulació i IVA. Pel que fa a l’aparcament, existeixen diversos recursos que faciliten que la persona amb mobilitat reduïda pugui aparcar més a prop dels seus llocs de destinació:

  • Targeta d’aparcament: targeta vàlida a tota la Unió Europea que pot ser individual (titular conductor o no conductor) o destinada al transport col·lectiu de persones amb discapacitat. Permet estacionar a les reserves públiques per a persones amb diversitat funcional, a les àrees verds i blaves i de càrrega i descàrrega sense limitació horària, i a qualsevol lloc no impedint la circulació de vehicles o vianants i per un temps determinat
  • Reserves públiques d’aparcament: són places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda titulars d’una targeta d’aparcament. Faciliten a aquestes persones la mobilitat per la ciutat i l'apropament als serveis públics perquè puguin exercir amb la màxima comoditat possible els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.
  • Reserves individuals d’aparcament: són permisos d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles. Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

Comparteix aquest contingut