VI Trobada d'Energies Comunitàries

Aquest 2019 la VI Trobada d'Energies Comunitàries s'ha dut a terme als barris que conformen la franja Besòs de Sant Andreu, a El Bon Pastor, Baró de Viver i La Trinitat Vella, del 21 al 30 de març. El tema central ha estat el paper dels equipaments de proximitat com a motor de l’acció comunitària, des de l’educació i la cultura, contra l’exclusió i per la cohesió social de la societat diversa.

S'ha treballat des dels eixos del debat públic i metodològic sobre temàtiques d'interès per a les entitats, projectes i professionals comunitàries, l'administració i el territori. La metodologia és la coproducció per generar coneixement, les xarxes per reconèixer i sumar projectes i xarxes comunitàries a la ciutat i activitats per proporcionar espais de trobada i visibilització. Podeu seguir la IV Trobada d'Energies a les xarxes amb el HT #EnergiesFranjaBesòs.

A qui va dirigida?

El programa de la VI Trobada d’Energies Comunitàries està obert a tota la ciutadania, organitzada i no organitzada, així com a entitats i serveis públics interessats en conèixer la vida comunitària que es mou a la ciutat de Barcelona i formar-ne part.Què són les Energies Comunitàries?

Energies Comunitàries és un projecte impulsat per Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona que pretén enfortir els projectes comunitaris de la ciutat i generar-ne de nous, afavorir la seva articulació i promocionar el valor de la seva tasca per al bé comú. L’enfortiment comunitari ens ha de permetre assolir una societat amb relacions democràtiques, inclusiva, solidària, de respecte mutu, forta, autònoma i que posa al centre de la vida la cohesió social de la societat diversa com a font de riquesa.

Objectius:

Visibilitzar: Conèixer la diversitat d’agents que fan acció comunitària a la ciutat -col·lectius, entitats, professionals, plataformes, equipaments, serveis-, apropar-nos-hi i relacionar-nos amb el màxim de diversitat de contextos per fer-los visibles.

Connectar: Afavorir espais de trobada, coneixement i connexió entre tota aquesta diversitat que d’altra manera no existirien.

Generar coneixement: Co crear metodologia i generar coneixement sobre l’organització comunitària a partir dels interessos i inquietuds de les mateixes energies comunitàries.