L’Associa't és un espai de dinamització i enfortiment del treball comunitari i el teixit associatiu de Barcelona. És un espai viu i dinàmic que va prenent forma de diverses maneres: a través d'espais d’aprenentatge col•lectius; espais per al diàleg entre associacions i col·lectius diversos vinculats a l'acció comunitària de la ciutat, i desenvolupant instruments que siguin útils per al conjunt de les organitzacions de Barcelona.  

L’Associa’t és una iniciativa impulsada pel Servei d’Acció Comunitària (SAC) de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Quepo i diverses organitzacions de la ciutat. 

enfortim.jpg

Media Folder: 
Formació, suport i acompanyament
Valorització i difusió
Governança i participació