“A la Sagrera fem via”: el teixit comunitari en un barri en transformació

05/09/2023 - 10:38 h

Acció comunitària. Descobrim el projecte comunitari “A la Sagrera fem via”

El 2020, en el context de la pandèmia de la covid-19, els veïns i veïnes es van començar a organitzar per poder col·laborar en grups de suport mutu. Diferents entitats es van sumar a aquesta iniciativa, que a poc a poc ha anat creixent fins a arribar al procés comunitari “A la Sagrera fem via”.

La pandèmia de la COVID-19 va significar un abans i un després en el teixit comunitari de La Sagrera. El que va començar com una acció veïnal de suport mutu va desembocar en la creació de la Taula de Governança durant la tardor del 2020, un grup de treball format per diferents entitats i serveis del barri per tal de gestionar les subvencions de manera col·lectiva.

Des del Casal es va decidir anar a buscar altres entitats i serveis per tal de detectar les necessitats del barri i gestionar col·lectivament els recursos. Necessitàvem tenir una perspectiva àmplia del territori”, explica Maria Pérez, coordinadora del Casal de Barri Torre de la Sagrera.

Entre els diferents projectes que van sorgir, destaquen l’acompanyament digital o “La Sagrera es mou pels infants”, un projecte destinat a reforçar l’ajuda a famílies amb pocs recursos. A més, la creació de la Taula de Governança va servir perquè entitats del barri que fins aleshores no tenien un contacte directe entre elles es poguessin conèixer i poguessin col·laborar.

D’aquesta manera es va crear el BOT, una eina per reunir tota la informació de les entitats que participaven en el projecte.

De la Taula de Governança a la Taula Comunitària

Un cop superats els mesos més durs de la pandèmia, es va fer evident que les necessitats del barri estaven canviant. És a partir d’aquest moment que es va replantejar el paper de la Taula de Governança, la qual va passar a anomenar-se Taula Comunitària.

Posteriorment, ja el juliol del 2022, es va presentar i consensuar un nou projecte, “A la Sagrera fem via”, que va comportar, entre altres mesures, l’arribada de Francesc Blanco com a dinamitzador.

“A la Sagrera fem via”

Un dels pilars fonamentals del projecte és la participació i la implicació dels veïns i veïnes del barri, tal com explica el Francesc: “En el projecte hi participen serveis i equipaments municipals, així com diferents entitats i veïnat organitzat. Es busca que, a mitjà i llarg termini, es pugui fomentar la participació dels veïns i veïnes no organitzats.”

Existeixen diferents espais i grups de treball on les entitats i el veïnat es reuneixen per debatre i canalitzar les diferents propostes i iniciatives. La Placeta de la Sagrera és l’assemblea plenària mensual oberta a tota la comunitat del barri.

Durant els últims mesos s’ha realitzat un procés de diagnosi per tal de determinar els àmbits d’actuació i prioritzar les diferents accions. A través d’entrevistes, grups de discussió i activitats al carrer, s’ha procurat implicar tot el veïnat de la Sagrera. La informació recollida ha donat lloc a un informe, que es farà públic a tot el barri el mes d’octubre.

La Sagrera: un barri en transformació

Com explica la Maria, “hem notat un augment de la participació dels veïns i veïnes del barri, també de persones que fins ara no s’havien mobilitzat o implicat directament en l’acció comunitària de la Sagrera”.

Com passa en altres barris de Barcelona, la Sagrera és un barri en transformació, especialment per l’arribada de l’AVE, fet que ja ha tingut un impacte entre el veïnat. “Hi ha una incògnita i incertesa sobre com afectarà el barri. D’una banda, connectarà territoris i augmentaran els espais verds, però també s’estan construint i es construiran nous blocs, que suposaran l’arribada de nous veïns i veïnes”, diu la Maria.

En tot cas, tant la Maria com el Francesc tenen clar que “A la Sagrera fem via”, com qualsevol projecte, és dinàmic i anirà canviant segons les transformacions i necessitats del barri. Estan convençuts, a més a més, que el teixit comunitari de la Sagrera és fort i ajudarà a cohesionar el barri.

Com conclou el Francesc, “l’acció comunitària, per si mateixa, és una acció de territori; no pots fer acció comunitària, per exemple, només a les xarxes socials. Per tant, el simple fet de reunir-se en assemblees i comissions, debatre i prendre decisions de manera consensuada, actuar, en definitiva, pel barri, genera un vincle entre els veïns i veïnes”.